برگزیده ها
1398/8/29 چهارشنبه
توجه: مهلت تا پایان روز پنجشنبه 30 آبان تمدید شد.
تکمیل ظرفیت رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 + اعلام رشته های دارای ظرفیت

.

پيرو اطلاعيه مورخ 98/08/19، بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده در آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته سال 1398 مي‌رساند، نظر به‌ اينكه‌ بعضي‌ از دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي تقاضای تکمیل ظرفیت در برخی از کدرشته محل‌های خود را دارند، لذا داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبت‌نام و در جلسه امتحانی حاضر بوده‌ و نمره کل آنها بالاتر از نمره صفر (0) در هر کدضریب باشد، براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه‌هاي راهنماي آزمون مذكور در سال 98 و اين اطلاعيه مي‌توانند از تاريخ 98/08/23 الي 98/08/26 به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه و براساس كارنامه نتايج اولیه آزمون در رشته و گرايش مربوط، نسبت به انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه خود از كدرشته‌هاي امتحاني (مندرج در ذيل اين اطلاعيه) اقدام نمايند.

توجه: مهلت تا پایان روز پنجشنبه 30 آبان تمدید شد.


موارد قابل‌ توجه‌:

1‌- گـزينش‌ نهـايي‌ در هر يك‌ از كدرشته‌‌ محل‌هاي تحصيلي‌ اعلام شده در اين اطلاعيه، مطابق‌ شرايط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌هاي‌ راهنماي شماره‌ 1 و 2 آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ سال‌ 1398 انجام‌ خواهد شد. 

2‌-‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذيرفته‌ شده‌ نهايي‌ در يكي‌ از كدرشته‌ محل‌هاي‌ تحصيلي‌ بورسيه‌ و يا داراي‌ شرايط خاص‌ اعلام‌ شده ‌است، حق‌ انتخاب كدرشته محل‌هاي مندرج در اين اطلاعيه را ندارند.

3‌- چنانچه‌ هر يك ‌از داوطلبان كه ‌فهرست‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذيرفته‌‌شده‌ نهايي‌ از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان اعلام ‌گرديده‌ (به‌ غير از كدرشته محل‌هاي‌ بورسيه‌ وكدرشته‌ محل‌هاي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ كه‌ مطابق‌ بند 2 فوق‌ حق‌ شركت‌ ندارند) در رديف‌ پذيرفته‌شدگان‌ هر يك ‌از كدرشته‌ محل‌هاي اين اطلاعيه قرار گيرند، قبولي‌ قبلي ‌آنان‌ (قبولي‌ اعلام‌ شده‌ قبلی) «لغو»‌ مي‌گردد و بايد براي‌ ادامه ‌تحصيل‌ به‌ محل‌ قبولي‌ جديد مراجعه‌ نمايند. لذا به‌ پذيرفته‌شدگان‌ تأكيد مي‌شود در انتخاب كدرشته محل‌هاي مندرج در اين اطلاعيه دقت‌ كافي‌ مبذول‌ دارند، در غير اينصورت‌ هيچگونه‌ اعتراضي‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود. 

4- نيمسال پذيرش دانشجو در هر يك از كدرشته محل‌هاي مندرج در اين اطلاعيه بسته به امكانات و نظر دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي، در اولين نيمسال تحصيلي ممكن خواهد بود.

5- در آن‌ دسته‌ از كدرشته‌هاي‌ امتحاني‌ كه‌ ظرفيت‌ اعلام‌ شده‌ آن بيش‌ از يك‌ محل‌ تحصيل‌ باشد، داوطلبان‌ در صورت‌ تمايل ‌مي‌‌توانند با توجه به مندرجات كارنامه، كليه‌ كدرشته‌ محل‌هاي‌ مورد علاقه‌ خود را (حداكثر تا 20 كدرشته محل) به ترتيب‌ اولويت، انتخاب‌ نمايند.

6- هر داوطلب‌ منحصراً مجاز به‌ انتخاب‌ كدرشته‌ تحصيلي‌ خواهد بود كه‌ در آزمون كدرشته‌ امتحاني‌ مربوط شركت‌ كرده‌ باشد. 

7- بر اساس مندرجات دفترچه شماره دو آزمون مذکور در آن دسته از كدرشته محل‌هاي مربوط به رشته‌هاي امتحاني داراي آزمون عملي و تشريحي، كه پذيرش دانشجو برای آنها در دوره‌هاي پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی و مشترک صورت مي پذيرد، كليه متقاضيان رشته‌هاي ذيربط در صورتی که واجد سایر شرایط باشند حتی در صورتی که در آزمون عملی یا تشريحي شرکت نکرده باشند نيز مي توانند نسبت به انتخاب این قبیل کدرشته ها اقدام نمايند. لازم به توضیح است ملاک گزینش این رشته محلها نمره کل نهایی مندرج در کارنامه مرحله اول داوطلبان در کدضریب مربوط که بدون لحاظ نمره عملی یا تشریحی می باشد، خواهد بود.

تبصره: درصورتی که داوطلبی در آزمون عملی و یا تشریحی رشته‌هاي امتحاني داراي آزمون عملي و یا تشريحي شرکت نکرده و نسبت به  انتخاب این کد رشته محل ها در دوره هاي روزانه و شبانه اقدام نماید با اعمال نمره عملی یا تشریحی صفر (0) در این مرحله گزینش خواهد شد. 

8- واحد اطلاعات و پاسخگويي به سؤالات در رابطه با اين اطلاعيه از اين تاريخ لغايت 98/08/26 همه روزه به غير از ايام تعطيل و در وقت اداری آماده پاسخگويــي به سؤالات مي‌باشد، لذا داوطلبان گرامي مي‌توانند در صورت نياز فقط بـا شماره تلفن‌: 42163-021 تماس حاصل و از مراجعه حضوري در اين خصوص جداً خودداري فرمايند.
 

کلیک کنید:  دریافت فایل رشته محل های تحصیلی در مرحله تکمیل ظرفیت 


🔴 رشته های دارای ظرفیت دانشگاه پیام نور مرکز دماوند بر اساس اعلام سازمان سنجش:
🔻مديريت كسب و كار گرايش استراتژی (ظرفیت پذیرش 4 نفر)
🔻مديريت كسب و كار گرايش انرژی (ظرفیت پذیرش 5 نفر)
🔻مديريت كسب و كار گرايش بازاريابی (ظرفیت پذیرش 6 نفر)
🔻مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازمانی و منابع انسانی (ظرفیت پذیرش 6 نفر)
🔻مديريت كسب و كار گرايش سيستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات (ظرفیت پذیرش 7 نفر)
🔻مديريت كسب و كار گرايش عمليات زنجيره تأمين (ظرفیت پذیرش 7 نفر)
🔻مديريت كسب و كار گرايش فناوری (ظرفیت پذیرش 7 نفر)
🔻مديريت كسب و كار گرايش مالی (ظرفیت پذیرش 3 نفر)
🔻مديريت منابع انسانی گرايش مديريت منابع انسانی اسلامی (ظرفیت پذیرش 15 نفر)
🔻زبان و ادبيات فارسی (ظرفیت پذیرش 19 نفر)
🔻زبان و ادبيات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان (آموزش محور مجازی / ظرفیت پذیرش 39 نفر)
🔻جغرافيا و برنامه ريزی روستايی گرايش برنامه ريزی كالبدی- فضايی (ظرفیت پذیرش 20 نفر)
🔻مخاطرات محیطی (ظرفیت پذیرش 20 نفر)
🔻علوم زمين گرايش چينه نگاری و ديرينه شناسی (ظرفیت پذیرش 10 نفر)


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ