برگزیده ها
1395/12/15 يكشنبه
برگزاری مراسم روز درختکاری در دانشگاه پیام نور مرکز دماوند با حضور جمعی از مسئولین شهرستان و مسئولین دانشگاه (تاریخ درج خبر: 15/12/95)
زمان: دوشنبه 16/12/95 ساعت 9 صبح

.روز درختکاری گرامی باد

برگزاری مراسم روز درختکاری در دانشگاه پیام نور مرکز دماوند
با حضور جمعی از مسئولین شهرستان و مسئولین دانشگاه

زمان: دوشنبه 16/12/95 ساعت 9 صبح

بدینوسیله از اساتید، دانشجویان و کارکنان علاقه مند دعوت می شود
در این مراسم حضور بهم رسانند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ