برگزیده ها
1395/9/3 چهارشنبه
آگهی اجاره بوفه، انتشارات و کتابفروشی دانشگاه پیام نور مرکز دماوند (تاریخ درج خبر: 3/9/95)
مهلت تحویل مدارک تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 7/9/95

.« باسمه تعالی»

بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ دانشگاه پیام نور مرکز دماوند آماده واگذاری اماکن ذیل برای اجاره می باشد:

 
ردیف
مورد اجاره
مساحت
قیمت کارشناسی سال95
امکانات
1
بوفه
30 متر مربع
6150000ریال
آب، برق، گاز و
چهار دستگاه یخچال
2
انتشارات
6 مترمربع
2650000ریال
دارای برق
3
کتابفروشی
50/11 مترمربع
1750000ریال
دارای برق
 

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 7/9/95 به امور اداری دانشگاه (طبقه همکف ساختمان شهید فائزی (ساختمان اداری)) مراجعه نمایند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ