برگزیده ها
1395/7/26 دوشنبه
آغاز ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون (پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی) دانشگاه پیام نور مرکز دماوند + لیست رشته های دارای ظرفیت پذیرش (تاریخ درج خبر: 26/7/95)
توجه: کلیه علاقه مندان تحصیل در دانشگاه پیام نور که در آزمون سراسری 95 ثبت نام و شرکت نموده و یا حتی ثبت نام نکرده اند می توانند در این مرحله ثبت نام نمایند.

.


با توجه به درخواست متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور، با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور، مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 95 (کارشناسی) در رشته های پذیرش صرفا با اعمال سوابق تحصیلی (بدون آزمون ) برای داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 95 ثبت نام نموده یا ننموده اند، انجام می پذیرد.


کلیه متقاضیان می توانند با همراه داشتن مدارک ذیل از روز دوشنبه 26/7/95 تا روز دوشنبه 24/8/95 با مراجعه به قسمت آموزش دانشگاه پیام نور مرکز دماوند (طبقه همکف ساختمان شهید فائزی (ساختمان اداری)، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
 
لازم به ذکر است آن دسته از متقاضیان که حداکثر تا تاریخ 30/10/95 موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی می شوند نیز می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت نمایند.


مدارک مورد نیاز :

1- اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.
2- اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.
3- اصل و یا گواهی مدرک پیش دانشگاهی با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.
4- گواهی اخذ مدرک کاردانی برای آن دسته از دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید که فاقد مدرک پیش دانشگاهی می باشند.

5- اصل شناسنامه و 2 برگ کپی از صفحات آن.
6- اصل کارت ملی و 2 برگ کپی از آن .
7- شش قطعه عکس 4*3 تهیه شده در سال جاری با زمینه سفید.
8- مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه برای برادران مشمول.لیست رشته های دارای ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام نور مرکز دماوند و کد آنها:


ردیف

مرکز

نام رشته

کد رشته / محل

1

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

ارتباط تصویری

12320

2

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

عکاسی

12321

3

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

مهندسی کامپیوتر

15331

4

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

مهندسی صنایع

15330

5

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

مهندسی مدیریت پروژه

15332

6

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

مدیریت بازرگانی

18885

7

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

مدیریت جهانگردی

18891

8

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

مدیریت دولتی

18886

9

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

مدیریت صنعتی

18887

10

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

مترجمی زبان انگلیسی

12831

11

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

حقوق

15596

12

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

حسابداری

18883

13

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

علوم تربیتی

15603

14

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

روانشناسی

18884

15

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

روزنامه نگاری

15600

16

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

پژوهشگری اجتماعی

15597

17

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

علوم کامپیوتر

15327

18

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

شیمی محض

15111

19

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

شیمی کاربردی

18889

20

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

فیزیک

15329

21

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

فقه و مبانی حقوق اسلامی

15606

22

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

فلسفه و کلام اسلامی

15607

23

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

علوم سیاسی

15604

24

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

علوم قرآن وحدیث

15605

25

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

علوم اقتصادی

18890

26

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

آمار و کاربردها

15326

27

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

زمین شناسی

15109

28

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

زیست شناسی

15110

29

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

زیست شناسی گیاهی

15107

30

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

زبان و ادبیات عربی

15601

31

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

زبان و ادبیات فارسی

15602

32

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

تاریخ

15598

33

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

جغرافیا

15599

34

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

مهندسی شیلات

15114

35

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

علوم و مهندسی آب

15328

36

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

علوم و مهندسی صنایع غذایی /کشاورزی /

15112

37

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

علوم و مهندسی محیط زیست

15113

38

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

15333

39

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

اقتصاد کشاورزی

18888

40

دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند

ترویج و آموزش کشاورزی

15108

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ