برنامه کلاسی
کلاسهای دانش خانواده و جمعیت و آیین زندگی کلیه رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه با آقای فلاح در روز چهارشنبه 30 بهمن لغو و کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
کلاسهای تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد، تاریخچه و مکاتب روانشناسی، فلسفه علم روانشناسی و فلسفه آموزش و پرورش و مکتبهای فلسفی و نظریه‌های تربیتی رشته های علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره با خانم حاجی اسداللهی، فردا سه‌شنبه 29 بهمن تشکیل نمی شود.
کلاسهای آمار و کاربرد آن در مدیریت و تحلیلهای آماری رشته کسب و کار و منابع انسانی در روز پنجشنبه 1 اسفند برگزار نمی شود. برنامه جدید این دروس متعاقبا اعلام می گردد.
کلاسهای طراحی نظامهای جبران خدمات و اخلاق و احکام کسب و کار مقطع ارشد رشته کسب و کار و منابع انسانی در روز چهارشنبه 30 بهمن برگزار نمی شود. جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
کلاسهای پزشکی قانونی و آیین دادرسی مدنی1 رشته حقوق با خانم رامه در روز یکشنبه 28 بهمن تشکیل نمی شود. جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
برنامه هفتگی (هفته سوم نیمسال دوم 99-1398) کلاس های دانشگاه پیام نور مرکز دماوند (از 98/11/27 تا 98/12/1)
اطلاعیه فوری: کلاس زبان عمومی رشته‌های علوم انسانی و پایه امروز دوشنبه 21 بهمن برگزار نمیشود. (ساعت درج خبر 9:20 صبح)
اولین جلسه کلاسهای روش تحقیق، مقدمات روش تحقیق و مبانی روش تحقیق رشته های روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره فردا دوشنبه 21 بهمن با آقای دکتر امانی برگزار می گردد.
اولین جلسه کلاس حقوق مدنی 4 ، رشته حقوق، فردا یکشنبه 20 بهمن، از ساعت 13 الی 15 برگزار می گردد.
برنامه هفتگی (هفته دوم نیمسال دوم 99-1398) کلاس های دانشگاه پیام نور مرکز دماوند (از 98/11/20 تا 98/11/24)
کلاسهای آمار و کاربرد آن در مدیریت1 و تحلیلهای آماری رشته های کسب و کار و منابع انسانی مقطع کارشناسی ارشد، فردا پنجشنبه 17 بهمن برگزار نمی شود.
اطلاعیه فوری: کلاس آئین زندگی کلیه رشته های علوم پایه و علوم انسانی با آقای فلاح، عصر امروز چهارشنبه 16 بهمن لغو می گردد. تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد. (ساعت درج خبر: 9:15 صبح)
کلاس دانش خانواده و جمعیت کلیه رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه فردا چهارشنبه 16 بهمن لغو می گردد. جلسه جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
کلاس اصول حسابداری1 رشته کسب و کار در روز پنجشنبه 17 بهمن لغو می گردد. جلسه جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
برنامه هفتگی (هفته اول نیمسال دوم 99-1398) کلاس های دانشگاه پیام نور مرکز دماوند (از 98/11/13 تا 98/11/17)
اطلاعیه مهم برنامه ریزی: راهنمای ارائه دروس و برنامه کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 دانشگاه پیام نور مرکز دماوند
اعلام آدرس پست الکترونیکی (Email) اساتید نیمسال اول 99-1398 دانشگاه پیام نور مرکز دماوند
کلاس فوق‌العاده اصول حسابداری2 رشته حسابداری با آقای معادی در روز چهارشنبه 27 آذر ساعت 14:30 تا 17 برگزار می گردد.
کلاس و امتحان آزمایشگاه فیزیک1 کلیه رشته‌ها با آقای زارعی در روز پنجشنبه 28 آذر ساعت 13 برگزار می گردد.
کلاس جبرانی دروس پویایی گروه، اعتیاد، کودکان استثنایی و انگیزش و هیجان رشته های روانشناسی و مشاوره با خانم جعفری در روز سه‌شنبه 26 آذر طبق ساعات قبلی برگزار می گردد.
اطلاعیه فوری: کلاس رشد و نمو گیاهی و امتحان ژنتیک و ریخت زایی و اندام زایی با خانم لاسمی، فردا یکشنبه ۲۴ آذر لغو و جبرانی این دروس در روز دوشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۴ - ۱۰ برگزار می گردد (ساعت درج خبر: ۱۸:۵۰)
برنامه بازدید دروس آموزش وپرورش کودکان استثنایی و افراد با نیازهای خاص 1 با خانم جعفری در روز دوشنبه 25 آذر
برنامه هفتگی (هفته دوازدهم نیمسال اول 99-1398) کلاس های دانشگاه پیام نور مرکز دماوند (از 98/9/24 تا 98/9/28)
اعلام زمان برگزاری بازدید علمی کلیه دروس خانم دکتر قمری رشته صنایع غذایی
کلاسهای نظریه پردازی در مدیریت منابع انسانی، مدیریت تغییر و مفروضات و الگوهای مدیریت منابع انسانی رشته منابع انسانی مقطع ارشد با خانم دکتر غمخواری در روز پنجشنبه 21 آذر لغو می گردد.
اطلاعیه فوری: کلاس حقوق فضای مجازی رشته حقوق با آقای اسماعیلی، عصر امروز دوشنبه 18 آذر لغو می گردد (ساعت درج خبر: 9:30 صبح)
کلاس فوق‌العاده تحقیق در عملیات رشته مهندسی صنایع، روز دوشنبه 18 آذر ساعت 8 تا 12 برگزار می شود.
برنامه هفتگی (هفته یازدهم نیمسال اول 99-1398) کلاس های دانشگاه پیام نور مرکز دماوند (از 98/9/17 تا 98/9/21)
کلاس جبرانی درسهای تجزیه مواد غذایی (ساعت 12-8) و تکنولوژی گوشت و شیلات (ساعت 17-13) با خانم دکتر قربانی در روز یکشنبه 17 آذر برگزار می شود.
کلاسهای روانشناسی اعتیاد، پویایی گروه، کودکان استثنایی و انگیزش و هیجان با خانم جعفری در روز یکشنبه 17 آذر لغو و جلسه جبرانی در روز سه شنبه 26 آذر طبق ساعتهای قبلی برگزار می شود.
کلاس رفع اشکال درس مدیریت مالی2 با خانم آقاجانپور در روز دوشنبه 18 آذر ساعت 13 تا 15 برگزار می شود.
کلاسهای شیمی تجزیه1 و آزمایشگاه شیمی تجزیه1 رشته شیمی با آقای دکتر ابوالحسینی در روز پنجشنبه 14 آذر لغو می گردد. جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می شود.
قابل توجه دانشجویان رشته اقتصاد: دانشجویانی که دروس اقتصادسنجی، اقتصاد خرد2 و اقتصاد کلان2 را در ترم جاری اخذ نموده اند، برای هماهنگی تشکیل کلاس رفع اشکال در روز پنجشنبه 14آذر به واحد برنامه‌ریزی دانشگاه مراجعه نمایند.
کلاس جبرانی دروس مکاتبات و اسناد2 (ساعت 11-9)، بیان شفاهی1 (ساعت 13-11) و بیان شفاهی2 (ساعت 15-13) رشته مترجمی با خانم ملایی در روز پنجشنبه 14 آذر برگزار می شود.
کلاسهای مدیریت منابع انسانی پیشرفته و مطالعات تطبیقی در مدیریت منابع انسانی رشته کسب و کار و منابع انسانی ارشد با آقای دکتر ملاعباسی در روز پنجشنبه 14 آذر لغو و جلسه جبرانی 21 آذر برگزار می گردد.
کلاس شیمی عمومی۱ کلیه رشته‌ها و کلاس شیمی آلی۱ با خانم دکتر قزوینی، در روز چهارشنبه ۱۳ آذر لغو می گردد. زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
اطلاعیه فوری: کلاسهای شیمی آلی۳، شناسایی ترکیبات آلی، شیمی آلی و آزمایشگاه شیمی آلی۱ با خانم دکتر قزوینی، فردا سه‌شنبه ۱۲ آذر لغو می گردد. تاریخ جلسه جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد (ساعت درج خبر: ۱۸:۰۰)
اصلاح منبع درس چاپ های ماشین رشته ارتباط تصویری با کد 1812019 مقطع کارشناسی
امتحان پایان ترم درس ترجمه انفرادی1 رشته مترجمی با خانم کاظمی، فردا سه شنبه 12 آذر ساعت 12 در کلاس 303 برگزار می شود.
برنامه هفتگی (هفته دهم نیمسال اول 99-1398) کلاس های دانشگاه پیام نور مرکز دماوند (از 98/9/10 تا 98/9/14)
برای کلاس فیزیک۱ آقای زارعی، فردا پنجشنبه ۷ آذر فقط دانشجویان رشته‌های زیست‌شناسی و زمین‌شناسی حضور بهم رسانند.
اعلام زمان برگزاری امتحان عملی دروس تربیت بدنی و ورزش 1 خانم ها با خانم قبادی
کلاسهای طراحی الگوریتمها، کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی رشته کامپیوتر با خانم مبادی‌فر، فردا پنجشنبه 7 آذر برگزار نمی شود. زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
کلاسهای آئین زندگی و دانش خانواده با آقای فلاح، فردا پنجشنبه 7 آذر برگزار نمی شود.
کلاس ریاضی ۱ رشته شیمی، روز سه شنبه ۵ آذر ساعت ۱۶-۸ برگزار می شود.
کلاسهای روابط کار در سازمان، روابط صنعتی، بازاریابی و مدیریت بازار، تجارت الکترونیک2 رشته‌های مدیریت با آقای سپاس، فردا سه شنبه 5 آذر برگزار نمی شود.
کلاس فوق‌العاده دستور انگلیسی پایه رشته مترجمی با خانم کاظمی در روزهای سه شنبه 12 ، 19 و 26 آذر ساعت 12 تا 13 برگزار می گردد.
کلاس فوق‌العاده درس آمار کاربردی 2 رشته حسابداری با خانم حاجی آخوندی، فردا سه‌شنبه 5 آذر ساعت 12:30 برگزار می‌گردد‌.
اطلاعیه فوری: کلاس مهارتهای مطالعه و یادگیری رشته مترجمی با خانم پارسی، عصر امروز دوشنبه 4 آذر لغو و جلسه جبرانی 18 آذر ساعت 13 تا 17 برگزار می شود (ساعت درج خبر: 9:15 صبح)
برنامه هفتگی (هفته نهم نیمسال اول 99-1398) کلاس های دانشگاه پیام نور مرکز دماوند (از 98/9/2 تا 98/9/7)
12345>>>
نسخه قابل چاپ