معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز دماوند
(گروه کشاورزی)
سرکار خانم دکتر
مهسا صفری پور


دکترای محیط زیست
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید
سرکار خانم دکتر
سحر طبیبیان


دکترای علوم محیط زیست


برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید