معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز دماوند
(گروه فنی مهندسی)

 
جناب آقای
حسن عسکرزاده

  تحصیل در مقطع دکترای مهندسی کامپیوتر (گرایش هوش مصنوعی) در فرانسه
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، سیستم و بهره وری
دانشگاه علم و صنعت 
سرکار خانم
مهسا نظری

  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار)


برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید

 
جناب آقای
مهدی نوروزی

  تحصیل در مقطع دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف 
سرکار خانم
زینب زارع حسینی

  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید