معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز دماوند
(گروه علوم پایه)
جناب آقای دکتر
محمدرضا کبریایی زاده


دکترای زمین شناسی (دیرینه شناسی و چینه نگاری)
دانشگاه اصفهان

برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید
سرکار خانم دکتر
مریم قزوینی


دکترای شیمی آلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید
سرکار خانم
پروانه نجمدی


کارشناسی ارشد ریاضی محض
دانشگاه گیلان

برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید