معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز دماوند
(گروه علوم انسانی)

 
جناب آقای دکتر
مهدی یدالهی

  دکترای مدیریت (گرایش اقتصاد خانواده)
دانشگاه یو پی ام مالزی
ایمیل:  mfma155@yahoo.com  

برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید

 
جناب آقای دکتر
محمدرضا دارائی

  دکترای مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی)
دانشگاه پیام نور
ایمیل: m.daraei21@pnu.ac.ir

برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید

 
جناب آقای دکتر
مسعود توفیقی

  دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه اصفهان
ایمیل: tofighi323@yahoo.com

برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید


 
جناب آقای دکتر
امیرحسین ماحوزی

  دکترای حرفه ای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
ایمیل: ahmmahoozi@yahoo.com

برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید

 
سرکار خانم دکتر
زیبا برقی ایرانی

  دکترای روانشناسی عمومی
دانشگاه پیام نور
ایمیل: kimia2010@gmail.com

برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید

 
جناب آقای دکتر
داود غلامرضایی

  دکترای مدیریت سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
ایمیل: dgholamrezaei@yahoo.com

برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید

 
جناب آقای دکتر
کامران مانی

  دکترای اقتصادسنجی (گرایش پول و بانک)
دانشگاه علامه طباطبایی
ایمیل: kam_mani2004@yahoo.com

برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید

 
جناب آقای دکتر
علی احمدی

  دکترای زبان و ادبیات عربی
دانشگاه شهید چمران اهواز
ایمیل: ahmadiphd@yahoo.com

برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید

 
سرکار خانم دکتر
نسرین آذرباد

  دکترای جغرافیا
دانشگاه تهران
ایمیل: azarbad@pnu.ac.ir 
جناب آقای
جمعلی طهماسبی پاشا

  کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی و اقتصادی
دانشگاه شهید بهشتی تهران
ایمیل: atp1370@yahoo.com 
سرکار خانم
طاهره کاظمی

  کارشناسی ارشد زبان شناسی
دانشگاه علامه طباطبایی
ایمیل: kazemi.pnu@outlook.com سرکار خانم
محبوبه سادات موسوی مبارکه

  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
دانشگاه قم
ایمیل: m.mousavimobarake@gmail.com 
سرکار خانم
اکرم رحیمی تحصیل در مقطع دکترای معارف اسلامی (گرایش مبانی نظری اسلام) دانشگاه قم
کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران
ایمیل: rahimiak60@yahoo.com

برای مشاهده رزومه علمی و شغلی ایشان، اینجا کلیک کنید

 
سرکار خانم
رنگین نگار کرم زاده

  کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (پژوهشگری اجتماعی)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
ایمیل: rangin8792negar@yahoo.com