اخبار
آرم کوچک 2
ليست دروس خارج از منبع نيمسال دوم 91-90 دانشگاه پيام نور، زمان ثبت نام و تاريخ آزمون مجدد آنها اعلام شد (تاريخ درج خبر: 13/5/91) زمان ثبت نام آزمون مجدد: از 20 لغايت 25 مردادماه 91بر اساس بخشنامه جديد دانشگاه، عناوين دروسي كه تمام يا بيش از نصف سوالات آنها در نيمسال دوم
۹۱-۹۰ دانشگاه پيام نور خارج از منبع طرح شده بود و تاريخ مجدد آزمون اين دروس اعلام گرديد.

دانشجويان مي توانند براي ثبت نام مجدد اين دروس از ۲۰ مرداد ۹۱ لغايت ۲۵ مرداد ۹۱ از مسير زير در سيستم جامع گلستان به آدرس http://Reg.pnu.ac.ir  اقدام نمايند.

منوي ثبت نام => عمليات ثبت نام => درخواست امتحان مشروطين، دروس ريزشي و تك درس


نكات قابل توجه:

- فقط دانشجوياني مي توانند در آزمون مجدد اين دروس ثبت نام و شركت كنند كه در امتحان قبلي حضور داشته اند.

- اين دروس جزء سقف انتخاب واحد ترم تابستان 91 محسوب نمي شود.

- شركت دانشجويان در آزمون مجدد اختياري مي باشد.

- طبق قوانين جديد، نمره آزمون قبلي دروس خارج از منبع حذف نخواهد شد.


ضمنا لازم به ذكر است كه ليست دروس ريزشي هنوز اعلام نشده است.


اصل بخشنامه :