معادلسازی دروس فیزیک عمومی(کد 1113112) و آزمایشگاه فیزیک عمومی (کد 1113113) با درس محیط زیست و رسانه ( کد 1411635) رشته علوم و مهندسی محیط زیست (تاریخ درج خبر: 24/12/95)
اطلاعیه فوری: کلاس استاد کرمی رشته شیمی، عصر شنبه 21/12/95 (امروز عصر) تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 21/12/95 ساعت 11:45 )
کلاس معادلات دیفرانسیل با استاد امیرفتحی در روز یکشنبه 22/12/95 ساعت 17-13 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 21/12/95)
کلاس حرکات ورزشی و سرودهای خاص رشته علوم تربیتی با استاد دادفر در روز یکشنبه 22/12/95 ساعت ۱۷-۱۳ تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 21/12/95)
اعلام لیست دروسی که جلسه اول کلاس آن در هفته جاری برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 21/12/95)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 21/12/95 تا روز دوشنبه 23/12/95 (تاریخ درج خبر: 19/12/95)
دانشجویانی که درس عملیات صحرایی با کد ۱۱۱۶۳۷۴ را در نیمسال اول و دوم ۹۶-۹۵ ثبت نام نموده اند جهت انجام بازدید علمی، صبح روز پنج شنبه 19/12/95 ساعت ۸ جلوی درب دانشگاه حضور یابند (تاریخ درج خبر: 18/12/95)
کلاس فیزیولوژی جانوری ۳ در صبح روز پنجشنبه 19/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 18/12/95)
کلاس جبرانی حقوق مدنی۷ با خانم اسدفامیان در روزهای شنبه ۲۱ اسفند و یکشنبه ۲۲ اسفند ساعت ۱۳ تا ۱۷ برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 18/12/95)
کلاس منطق۲ رشته الهیات با خانم اسدالهی عصر چهارشنبه ۱۸ اسفند برگزار نمی گردد (تاریخ درج خبر: 17/12/95)
کلاس اصول و مبانی نظری ترجمه و ترجمه متون ساده با خانم کاظم نژاد در روز چهارشنبه ۱۸ اسفند برگزار نمی گردد (تاریخ درج خبر: 17/12/95)
کلاس بهداشت روانی با خانم طهرانی آزاد در روز سه شنبه عصر مورخ 17/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 16/12/95)
دریافت فایل (pdf.) راهنمای کامل نحوه استفاده دانشجویان از سامانه آموزش الکترونیکی (LMS) دانشگاه پیام نور (تاریخ درج خبر: 16/12/95)
اطلاعیه فوری: کلاس روش تحقیق کمی و کیفی با خانم همایونفر عصر امروز دوشنبه 16/12/95 برگزار نمی گردد (تاریخ درج خبر: 16/12/95 ساعت 9:45 صبح)
اطلاعیه فوری: کلاس کلام۲ رشته الهیات با آقای رستمی در روز دوشنبه 16/12/95 ساعت ۱۳ تا ۱۷ برگزار می گردد. برنامه قبلی از روزهای سه شنبه حذف و برنامه جدید روز دوشنبه می باشد (تاریخ درج خبر: 16/12/95_ساعت 9:45 صبح)
کلاس آزمونهای روانشناختی ۱ با خانم عظیمی از روز چهارشنبه 18/12/95 به روز سه شنبه 17/12/95 ساعت ۱۳تا ۱۷ منتقل می گردد (تاریخ درج خبر: 15/12/95)
کلاسهای حقوق کار و حقوق مدنی ۷ با خانم اسدفامیان در روز دوشنبه 16/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 15/12/95)
کلاس ورزش۱ با آقای روستایی در روز دوشنبه 16/12/95 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در روز چهارشنبه 18/12/95 ساعت 12-10 برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 15/12/95)
کلاسهای فناوری آموزشی و تکنولوژی آموزشی با آقای دکتر فتح اللهی در روز دوشنبه 16/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 15/12/95)
کلاس شیمی آلی 1 رشته شیمی با خانم دکتر قزوینی در روز یکشنبه 15/12/95 ساعت 17-13 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 14/12/95)
کلاس شیمی آلی رشته کشاورزی ( کد 1411329 ) با خانم دکتر قزوینی لغو شد. برنامه جدید متعاقبا اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 14/12/95)
کلاس نامه نگاری رشته مترجمی با خانم ناظری در روز یکشنبه 15/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 14/12/95)
کلاس کارگاه شیشه گری رشته شیمی با آقای قاسمی در روز سه شنبه 17/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 14/12/95)
لغو کلاسهای تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار‌، تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان، انقلاب‌ مشروطیت و تحولات ایران و تاریخ نفت در ایران رشته تاریخ در روز دوشنبه 16/12/95 و اعلام تاریخ کلاس جبرانی (تاریخ درج خبر: 14/12/95)
اعلام لیست دروسی که جلسه اول کلاس آن در هفته جاری برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 14/12/95)
کلاسهای سیستماتیک گیاهی1 و آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی1 رشته زیست شناسی با خانم لاسمی در روز یکشنبه 15/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 14/12/95)
کلاس آزمایشگاه شیمی آلی۲ رشته شیمی با خانم دکتر قزوینی، عصر شنبه 14/12/95 از ساعت ۱۳ تا ۱۷ برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 14/12/95 ساعت 8:30 صبح)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 14/12/95 تا روز جمعه 20/12/95 (تاریخ درج خبر: 11/12/95_ به روز رسانی شده در تاریخ 14/12/95)
کلاسهای کنسرو سازی و کنترل کیفیت مواد غذایی رشته صنایع غذایی با استاد اکبری در روز جمعه 13/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 11/12/95)
کلاس جبرانی حقوق جزای عمومی ۲ با خانم پهلوان در روز دوشنبه 16/12/95 ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 11/12/95)
کلاس کامپایلر رشته کامپیوتر (ساعت 11-8) و کلاس مباحث ویژه و یکپارچه سازی (ساعت 14-11) با استاد نوروزی در روز جمعه13/12/95 تشکیل می شود (تاریخ درج خبر: 11/12/95)
کلاس شیمی عمومی۱ کلیه رشته ها با خانم دکتر قزوینی از ۲۲ اسفند به ۱۵ اسفند(طبق ساعات قبلی) منتقل گردید (تاریخ درج خبر: 11/12/95)
کلاسهای جداسازی و آزمایشگاه شیمی آلی۲ خانم دکتر قزوینی از ۲۱ اسفند به ۱۴ اسفند(طبق ساعات قبلی) منتقل گردید (تاریخ درج خبر: 11/12/95)
اطلاعیه فوری: اعلام لیست برخی از دروس رشته های مختلف که دانشجویان گرامی باید در مهلت حذف و اضافه نسبت به حذف گروه «عادی» و اخذ با گروه «الکترونیکی» این دروس اقدام نمایند (تاریخ درج خبر: 9/12/95)
ساعت برگزاری کلاس سیستم اطلاعات مدیریت رشته مدیریت با استاد ضیایی در روز دوشنبه 9/12/95 از ساعت 8 صبح به 13 عصر منتقل می گردد (تاریخ درج خبر: 8/12/95)
کلاس جنین شناسی و آزمایشگاه جنین شناسی با استاد شامکانی در روز سه شنبه 10/12/95 لغو و به روز سه شنبه 17/12/95 (طبق ساعات قبلی) منتقل می گردد (تاریخ درج خبر: 8/12/95)
کلاس آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 با استاد سبحانیان در روز شنبه 14/12/95 ساعت 17-13 برگزار می شود و حضور کلیه دانشجویان در این کلاس الزامی است (تاریخ درج خبر: 7/12/95)
کلاس فارسی عمومی با خانم غفاری در روز دوشنبه 9/12/95 تشکیل نمی شود. تاریخ جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 7/12/95)
کلاس پول و ارز و بانکداری و اقتصاد کلان استاد سعیدی از روز جمعه 20/12/95 به روز جمعه 13/12/95 (طبق ساعات قبلی) منتقل می گردد (تاریخ درج خبر: 7/12/95)
کلاس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی و روانشناسی سیاسی در روز دوشنبه 9/12/95 تشکیل نمی شود. تاریخ جبرانی متعاقبا اعلام می گردد (تاریخ درج خبر: 7/12/95)
اطلاعیه فوری: کلاس روانشناسی هوش و سنجش آن در روز شنبه 7/12/95 تشکیل نمی شود. تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد (تاریخ درج خبر: 7/12/95_ساعت 7:30 صبح)
کلاس سیستماتیک گیاهی2 با خانم لاسمی از روز یکشنبه (8/12/95) به روز دوشنبه (9/12/95) ساعت 17-13منتقل شد (تاریخ درج خبر: 7/12/95)
کلاس رشد و نمو گیاهی با خانم لاسمی از روز یکشنبه (8/12/95) به روز شنبه(7/12/95) ساعت 17-13 منتقل شد (تاریخ درج خبر: 7/12/95)
کلاس مبانی علوم ریاضی رشته علوم کامپیوتر با خانم نجمدی در روز یکشنبه 8/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 5/12/95)
کلاسهای ریاضیات۲ رشته کشاورزی و زمین شناسی (ساعت 12-8) و جبر خطی رشته مهندسی صنایع ( ساعت 16-12:30) با خانم نجمدی، فردا جمعه 6/12/95 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 5/12/95)
کلاس های درس مدیریت مهندسی رشته مهندسی صنایع در تاریخهای ۱۹ اسفند، ۳۱ فروردین، ۱۴ و ۲۱ اردیبهشت ساعت ۱۳ تا ۱۷ برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 5/12/95)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 7/12/95 تا روز جمعه 13/12/95 (تاریخ درج خبر: 5/12/95)
کلاسهای مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رشته علوم سیاسی با آقای محمدیان در روز جمعه صبح مورخ 6/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 5/12/95)
کلاسهای تربیت بدنی و ورزش ۱ با خانم کیارستمی در روز یکشنبه 8/12/95 تشکیل نمی شود. تاریخ جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 5/12/95)
ساعت برگزاری کلاس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی رشته مدیریت بازرگانی با استاد زمانی در روز جمعه 6/12/95 از ساعت ۸ به ساعت ۱۳ منتقل گردید (تاریخ درج خبر: 5/12/95)
کلاس جبرانی مدار الکتریکی با خانم کمیاب در روز پنجشنبه 5/12/95 ساعت ۱۳ تا ۱۷ برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 4/12/95)
اطلاعیه فوری: کلاسهای آقای دکتر ماحوزی در روز چهارشنبه 4/12/95 تشکیل نمی شود. تاریخ جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 4/12/95)
اطلاعیه فوری:کلاسهای اصول وفنون نظارت براجرا وروشهای ساخت1رشته های مهندسی صنایع ومدیریت پروژه باآقای قصابی،امروزسه شنبه3/12/95تشکیل نمی شود.کلاسهای جبرانی این دروس درروز سه شنبه10/12/95و درهمان ساعتهای قبلی برگزارخواهدشد(تاریخ درج خبر:3/12/95ساعت 9:45صبح)
تغییر ساعت برگزاری امتحان پایان ترم دروس تفسیر موضوعی قرآن 1 (کد1220822) رشته علوم قرآن و حدیث و مبانی ارزیابی اثرات توسعه (کد 1411619) رشته علوم و مهندسی محیط زیست (تاریخ درج خبر: 3/12/95)
کلاسهای آقای دکتر یدالهی (رشته های MBA و منابع انسانی مقطع کارشناسی ارشد) در روزهای پنجشنبه 5/12/95 و جمعه 6/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 2/12/95)
کلاسهای آقای دکتر دارائی (رشته های MBA و منابع انسانی مقطع کارشناسی ارشد) در روزهای پنجشنبه 5/12/95 و جمعه 6/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 2/12/95)
کلاس اقتصاد نیروی کار کشاورزی با کد ۱۴۱۱۰۴۳ از کلاسهای نیمسال جاری حذف و دانشجویان ملزم به اخذ این درس به صورت الکترونیکی هستند (تاریخ درج خبر: 1/12/95)
کلاس اصول اقتصاد تعاون با کد ۱۴۱۳۰۴۲ از کلاسهای نیمسال جاری حذف و دانشجویان ملزم به اخذ این درس به صورت الکترونیکی هستند (تاریخ درج خبر: 1/12/95)
کلاس محاسبات عددی با خانم درویش متولی در روز یکشنبه عصر مورخ 1/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 30/11/95)
کلاس حقوق بیمه رشته حقوق با استاد علیمردانی در روز یکشنبه 1/12/95 ساعت 15-13 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 30/11/95)
کلاسهای شیمی عمومی، شیمی عمومی1، کاربرد شیمی در کشاورزی و شیمی آلی با خانم دکتر قزوینی در روز یکشنبه 1/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 30/11/95)
کلاسهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته MBA با آقای دکتر یدالهی در روز پنجشنبه 5/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 30/11/95)
کلاس آب و هوای ایران رشته جغرافیا در روز یکشنبه 1/12/95 ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 30/11/95)
کلاس پروژه رشته جغرافیا با آقای طهماسبی در روز یکشنبه 1/12/95 ساعت ۸ تا ۱۲ برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 30/11/95)
اطلاعیه فوری: کلاس جامعه شناسی انقلاب رشته علوم اجتماعی با آقای مصیبی، امروز عصر (شنبه 30/11/95) تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 30/11/95 ساعت 12)
کلاس میکروبیولوژی عمومی رشته صنایع غذایی (کد ۱۴۱۱۲۵۹) با استاد قدیمی در روز سه شنبه 3/12/95 ساعت 12-8 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 30/11/95)
اطلاعیه فوری: کلیه کلاسهای آقای شجاع (اندیشه اسلامی 1 و 2، تفسیر موضوعی نهج البلاغه و آیین زندگی (اخلاق کاربردی))، امروز شنبه 30/11/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 30/11/95 ساعت 10:30 صبح)
اطلاعیه فوری: کلاسهای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران با آقای نام آور، امروز شنبه 30/11/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 30/11/95 ساعت 9 صبح)
کلاس ترجمه متون سیاسی با خانم باباشمسی در روز یکشنبه 1/12/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 29/11/95)
کلاس آزمایشگاه شیمی تجزیه2 با آقای دکتر کرمی تا اطلاع ثانوی لغو می گردد. برنامه بعدی کلاسها پس از تجهیز آزمایشگاه اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 29/11/95)
کلاس شیمی تجزیه 2 با آقای دکتر کرمی در روز شنبه 30/11/95 از ساعت 8 به ساعت 13 منتقل شد (تاریخ درج خبر: 29/11/95)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 30/11/95 تا روز جمعه 6/12/95 (تاریخ درج خبر: 28/11/95)
کلاسهای مدیریت استراتژیک و مدیریت راهبردی با آقای دکتر دارائی در روز جمعه 29/11/95 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 28/11/95)
کلاس معادلات دیفرانسیل کلیه رشته ها با خانم امیرفتحی از روزهای دوشنبه به روزهای یکشنبه ساعت 17-13 انتقال پیدا کرد (تاریخ درج خبر: 28/11/95)
کلاسهای حسابداری دولتی (ساعت 12-8) و حسابداری صنعتی 2 (ساعت 17-13) با آقای جعفری در روز پنجشنبه 28/11/95 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 27/11/95)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما