لغو کلاسهای روانشناسی بازی و تفکر و زبان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با آقای دکتر احمدی در روز چهارشنبه 9/2/94 و اعلام تاریخ برگزاری امتحان میان ترم این دروس (تاریخ درج خبر: 6/2/94)
فوری: کلاس اصول حسابداری 3 خانم موتمنی، صبح و عصر روز شنبه 5/2/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 5/2/94 ساعت 9 صبح)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 5/2/94 تا روز جمعه 11/2/94 (تاریخ درج خبر: 4/2/94 _ آخرین به روز رسانی: 4/2/94)
فوری: کلاس تربیت بدنی گروههای 121543103 ، 121543104 ، 121542715 و 121542716 با خانم قبادی در روز پنجشنبه عصر مورخ 3/2/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 3/2/94 ساعت 9:30 صبح)
اعلام لیست دروس بدون منبع رشته های مختلف در نیمسال دوم 94-1393 به همراه نام اساتید مربوطه (تاریخ درج خبر: 2/2/94)
کلاسهای نظم فارسی 3 و تحقیق در معانی و بیان و فنون آقای دکتر ماحوزی در تاریخ 16/2/94 تشکیل نمی گردد و کلاس جبرانی در تاریخ های 23 و 30 اردیبهشت در همان ساعت برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 2/2/94)
فوری: کلاسهای تفکر و دید استراتژیک و تصمیم گیری کمی برای مدیران رشته MBA با آقای دکتر غلامرضایی در روز چهارشنبه 2/2/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 2/2/94 ساعت 8:45 صبح)
کلاس جبرانی ورزش 1 گروههای 121543203 و 121543204 در تاریخ 19/2/94 ساعت 14-12 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 1/2/94)
کلاس جبرانی ساختمان داده ها(صبح) و برنامه سازی پیشرفته (عصر) خانم زارع حسینی در تاریخ 22/2/94 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 1/2/94)
کلاس جبرانی درس فیزیولوژی اعصاب و غدد خانم احمدی در تاریخ 6/2/94 ساعت 15-13 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 1/2/94)
کلاس جبرانی مبانی فناوری اطلاعات 2 رشته IT در تاریخ 19/2/94 ساعت 12-8 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 1/2/94)
کلاس زبان تخصصی رشته الهیات با خانم مرادی نسب در تاریخ 18/2/94 تشکیل نمی گردد و آخرین جلسه کلاس 4/2/94 می باشد (تاریخ درج خبر: 1/2/94)
کلاس روش تدریس خانم بکشیری در روز دوشنبه 7/2/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 31/1/94)
کلاسهای زبان تخصصی و مبانی کامپیوتر رشته فیزیک با آقای امین بیگی در روز جمعه 4/2/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 31/1/94)
کلاس جبرانی صنایع تخمیری با آقای لطیفی در تاریخهای 8/2/94 و 15/2/94 ساعت 13-17 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 31/1/94)
کلاسهای آقای محمدیان در رشته علوم سیاسی به روز پنج شنبه منتقل شده است. به برنامه جدید رشته مراجعه نمایید (تاریخ درج خبر: 31/1/94)
فوری: کلاس استاتیک رشته های مهندسی صنایع و مدیریت پروژه با آقای لک در روز دوشنبه عصر مورخ 31/1/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 31/1/94 ساعت 9:45 صبح)
فوری: کلاسهای تحقیق در عملیات، پژوهش عملیاتی و سیستم اطلاعات مدیریت آقای ضیایی در روز یکشنبه 30/1/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 30/1/94 ساعت 9:30 صبح)
اولین جلسه کلاس تنوع زیستی رشته کشاورزی با خانم طبیبیان در روز یکشنبه 30/1/94 ساعت 12 - 10 تشکیل می شود (تاریخ درج خبر: 29/1/94)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 29/1/94 تا روز جمعه 4/2/94 (تاریخ درج خبر: 29/1/94 _ آخرین به روز رسانی: 3/2/94)
کلاس جبرانی پیدایش و رده بندی و آبهای زیر زمینی با خانم رهبر در روز پنجشنبه 10/2/94 ساعت 10 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 28/1/94)
اولین جلسه کلاس زبان تخصصی شیلات با آقای مهدی پور عصر روز پنجشنبه 3/2/94 تشکیل می گردد (تاریخ درج خبر: 28/1/94)
کلاسهای فلسفه و تربیت و مبانی آموزش و پرورش آقای صادقی از تاریخ 17/2/94 به 3/2/94 تغییر یافت (تاریخ درج خبر: 28/1/94)
اعلام لیست دروس بدون منبع رشته های مختلف در نیمسال دوم 94-1393 به همراه نام اساتید مربوطه (تاریخ درج خبر: 27/1/94)
کلاسهای سازمانهای بین المللی، مسائل نظامی استراتژیک معاصر و نظام سیاسی دولت در اسلام رشته علوم سیاسی با خانم سلیمی در روز جمعه 28/1/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 27/1/94)
زمان برگزاری کلاس آمار استنباطی خانم اکبری از روز چهارشنبه 23/2/94 به چهارشنبه 30/2/94 تغییر یافت (تاریخ درج خبر: 26/1/94)
فوری: کلاسهای تاریخ اندیشه سیاسی، تاریخ تحول دولت و تئوری انقلاب رشته علوم سیاسی با آقای محمدیان از چهارشنبه 26/1/94 به پنجشنبه 27/1/94 منتقل شد (تاریخ درج خبر: 26/1/94 ساعت 10 صبح)
کلاسهای حسابرسی 2 رشته حسابداری و حسابداری دولتی رشته مدیریت دولتی با خانم قاسمی در روز چهارشنبه 26/1/94 تشکیل نمی شود. تاریخ کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد (تاریخ درج خبر: 25/1/94)
کلاس سنگهای دگرگونی رشته زمین شناسی با آقای باغبان در روز پنجشنبه عصر مورخ 27/1/94 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 25/1/94)
کلاسهای ذخیره و بازیابی اطلاعات و پروژه-کارورزی رشته های گروه کامپیوتر با خانم نظری در روز چهارشنبه 26/1/94 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در تاریخ 2/2/94 برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 25/1/94)
فوری: کلاس حسابداری صنعتی رشته های مدیریت دولتی و اقتصاد با خانم قاسمی در روز سه شنبه عصر مورخ 25/1/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 25/1/94 ساعت 10:30 صبح)
لغو کلاسهای گفت و شنود1، ترجمه شفاهی2 و کلیات زبانشناسی2 رشته مترجمی با خانم کاظمی در روز یکشنبه 30/1/94 و اعلام تاریخ کلاس جبرانی (تاریخ درج خبر: 25/1/94)
فوری: کلاس ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان رشته زیست با خانم شامکانی در روز سه شنبه عصر مورخ 25/1/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 25/1/94 ساعت 9 صبح)
فوری: کلاس کلیات زبانشناسی2 رشته مترجمی با خانم کاظمی در روز سه شنبه عصر مورخ 25/1/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 25/1/94 ساعت 9 صبح)
برگزاری کلاسهای ارتش و سیاست رشته علوم سیاسی و اصول علم سیاست رشته علوم اجتماعی و روزنامه نگاری با خانم جلداوی در روز جمعه 28/1/94 (تاریخ درج خبر: 25/1/94)
اعلام تاریخ بازدید علمی درس شناخت و حمایت محیط زیست رشته های گروه کشاورزی با خانم صفری پور ( ویژه آقایان ) _ (تاریخ درج خبر: 22/1/94)
اعلام تاریخ بازدید علمی درس عملیات کشاورزی رشته های گروه کشاورزی با خانم طبیبیان ( ویژه خانم ها ) _ (تاریخ درج خبر: 22/1/94)
کلاس ورزش 1 گروه 121542818 با خانم هاشمی از یکشنبه ها به شنبه ها ساعت 10-12 همزمان با گروه 121542817 منتقل گردید (تاریخ درج خبر: 22/1/94)
ساعت برگزاری کلاس زبان عمومی گروه 121225603 با خانم ایمانی روز شنبه 29/1/94 از ساعت 17-13 به ساعت 10 تا 14 تغییر یافت (تاریخ درج خبر: 22/1/94)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 22/1/94 تا روز جمعه 28/1/94 (تاریخ درج خبر: 20/1/94 _ آخرین به روز رسانی: 27/1/94)
تاریخ برگزاری کلاس مقدمات روش تحقیق با خانم عباسیان فرد از روز شنبه 22/1/94 به شنبه 29/1/94 تغییر یافت (تاریخ درج خبر: 20/1/94)
اطلاعیه مهم: منبع درس تنوع زیستی رشته کشاورزی با خانم طبیبیان، جزوه آقای دکتر غلامرضا بخشی خانیکی می باشد (تاریخ درج خبر: 19/1/94)
کلاسهای اصول مکانیک خاک و پی و آزمایشگاه و مصالح ساختمانی و آزمایشگاه رشته مدیریت پروژه با آقای جامعی در روز پنجشنبه 20/1/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 18/1/94)
کلاس شیمی مواد غذایی رشته صنایع غذایی با خانم دکتر طلایی در روز چهارشنبه 19/1/94 تشکیل نمی شود. دانشجویان گرامی، برنامه جدید رشته را مشاهده فرمایند (تاریخ درج خبر: 17/1/94)
کلاسهای طراحی اجرایی 1 و 2 رشته مهندسی مدیریت پروژه با آقای دکتر بغدادی در روز چهارشنبه 19/1/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 17/1/94)
دانشجویان گرامی برای مشاهده برنامه جدید دروس تربیت بدنی و ورزش 1 به صفحه برنامه کلاسی به تفکیک رشته مراجعه نمایید (تاریخ درج خبر: 16/1/94)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 15/1/94 تا روز جمعه 21/1/94 ( تاریخ درج خبر: 15/1/94 _ آخرین به روز رسانی: 19/1/94 )
فوری: کلاس فارسی عمومی گروه 121320902 با آقای رهنما در روز شنبه عصر مورخ 15/1/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 15/1/94 ساعت 9 صبح)
کلاس ورزش 1 گروههای 121543203 و 121543204 با خانم هاشمی به جای روز شنبه 15/1/94 ساعت 10-8 در روز یکشنبه 19/2/94 ساعت 12-10 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 14/1/94)
اعلام منبع درس و جزئیات برگزاری آزمون های میان ترم و پایان ترم درس مبانی اقتصاد رشته های آمار، کامپیوتر و ریاضی (تاریخ درج خبر: 11/1/94)
اطلاعیه مهم درخصوص تغییر تاریخ برگزاری برخی از کلاسهای رشته های مختلف (تاریخ درج خبر: 11/1/94)
کلاس ورزش 1 گروههای 121542811 و 121542812 با آقای دادفر در روز سه شنبه 26/12/93 تشکیل نمی شود. تاریخ جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 25/12/93)
کلاسهای بازی درمانی و فیزیولوژی اعصاب و غدد در روز یکشنبه 24/12/93 و کلاسهای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و روانشناسی تجربی در روز دوشنبه 25/12/93 با خانم احمدی تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 23/12/93)
لغو کلاسهای شیمی معدنی2 و آزمایشگاه شیمی معدنی2 با خانم قاسمی در روز شنبه 23/12/93 (تاریخ درج خبر: 22/12/93)
برنامه هفتگی کلاس ها در هفته پایانی اسفندماه 1393 (تاریخ درج خبر: 21/12/93 _ آخرین به روز رسانی: 25/12/93)
تغییر ساعت برگزاری کلاس عصر درس مقدمات روشهای تحقیق آقای دهقانی فرد به صبح پنجشنبه 21/12/93(تاریخ درج خبر: 20/12/93)
لغو کلاسهای حسابرسی2 رشته حسابداری و حسابداری دولتی رشته مدیریت دولتی با خانم قاسمی در روز چهارشنبه 20/12/93 (تاریخ درج خبر: 20/12/93)
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 رشته شیمی و هیدروشیمی رشته کشاورزی با خانم دکتر طلایی در روز چهارشنبه 20/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 19/12/93)
اطلاعیه مهم و فوری: به دلیل بارش سنگین برف و شرایط نامساعد جاده ای، حضور در کلاسهای دانشگاه در روز سه شنبه 19/12/93 الزامی نیست .
کلاسهای حسابداری صنعتی رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت با خانم قاسمی در روز سه شنبه 19/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 19/12/93 ساعت 9 صبح)
کلاسهای رویه قضایی، جرم شناسی و حقوق مدنی 6 رشته حقوق با خانم اسدفامیان در روز پنجشنبه 21/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 17/12/93)
کلاسهای جبرانی درس زیست شناسی جانوری رشته کشاورزی با خانم فاتحی در روزهای دوشنبه 25/12/93 و جمعه 18/2/94 ساعت 8-12 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 17/12/93)
برنامه کلاس آزمایشگاه قارچ و ویروس با خانم سیر در سال 94 به عصر روزهای دوشنبه منتقل گردید (تاریخ درج خبر: 17/12/93)
لغو کلاس مدیریت اسلامی آقای دکتر برخوردار در روز یکشنبه 17/12/93 (تاریخ درج خبر:16/12/93)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 16/12/93 تا روز جمعه 22/12/93 (تاریخ درج خبر: 15/12/93 _ آخرین به روز رسانی: 20/12/93)
لغو کلاسهای پایگاه داده ها و آزمایشگاه پایگاه داده ها با خانم مبادی فر در روز جمعه 15/12/93 (تاریخ درج خبر:14/12/93)
لغو کلاس شیمی تجزیه 2 آقای رحمانی در روز پنجشنبه 14/12/93 (تاریخ درج خبر:14/12/93)
لغو کلاس مهندسی نرم افزار 2 خانم دهقانی در روز پنجشنبه 14/12/93 (تاریخ درج خبر:14/12/93)
تغییر ساعت کلاس حسابرسی آقای طاهری در روز جمعه 15/12/93 به ساعت 13 الی 17 (تاریخ درج خبر:14/12/93)
کلاس صنایع تخمیری رشته صنایع غذایی با آقای دکتر لطیفی در روز جمعه صبح مورخ 15/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 13/12/93)
اعلام تاریخ بازدید علمی درس عملیات کشاورزی رشته های گروه کشاورزی با خانم طبیبیان ( ویژه خانم ها ) _ (تاریخ درج خبر: 13/12/93)
کلاسهای حسابداری پیشرفته 2 و حسابداری و حسابرسی دولتی رشته حسابداری با آقای انصاری در روز پنجشنبه 14/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 13/12/93)
لغو کلاسهای باغبانی عمومی و آزمایشگاه باغبانی عمومی رشته کشاورزی با آقای صدرایی در روز پنجشنبه 14/12/93 و اعلام تاریخ کلاس جبرانی (تاریخ درج خبر: 12/12/93)
کلاس روش تحقیق پیشرفته رشته ادبیات فارسی با آقای دکتر درودگریان در روز پنجشنبه 14/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 12/12/93)
کلاس اصول و فنون مشاوره خانواده رشته روانشناسی و مشاوره با خانم قاسمی در روز جمعه 15/12/93 ساعت 12-8 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 11/12/93)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.