برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 18/7/94 تا روز پنجشنبه 23/7/94 (تاریخ درج خبر: 16/7/94 _ آخرین به روز رسانی: 16/7/94 ساعت 9 صبح)
کلاسهای آزمایشگاه شیمی فیزیک1 و اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی خانم دکتر میانداری در روز دوشنبه 19/7/94 لغو و تاریخ کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد (تاریخ درج خبر: 15/7/94)
کلاسهای سمینار در مسائل روانشناسی، زبان تخصصی مشاوره و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی با آقای دکتر محمودی در روز پنجشنبه 16/7/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 15/7/94)
کلاس مالیه عمومی (کد درس 1221034) رشته های حسابداری، مدیریت و اقتصاد با خانم ولیزاده در روز سه شنبه 14/7/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 13/7/94)
کلاس جبرانی فارسی عمومی گروه 121321001 در روز چهارشنبه 15/7/94 ساعت 12-8 تشکیل می شود (تاریخ درج خبر: 13/7/94)
کلاس مدیریت تحول سازمانی با آقای حق جو در روز شنبه 18/7/94 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در روز شنبه 14/9/94 برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 13/7/94)
اطلاعیه فوری: کلاس متون فقه 4 رشته حقوق با آقای رستمی در روز دوشنبه عصر مورخ 13/7/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 13/7/94 ساعت 11:15)
کلاس اندیشه اسلامی 2 با کد 123302602 با آقای رضایی در روز دوشنبه 13/7/94 تشکیل نمی شود ( تاریخ درج خبر: 12/7/94)
کلیه دانشجویان ارشد و کارشناسی رشته زمین شناسی در تاریخ 15/7/94 به دانشگاه مراجعه نمایند (تاریخ درج خبر: 12/7/94)
اطلاعیه مهم: به دلیل تغییرات اساسی در برنامه کلاسهای تربیت بدنی، در اسرع وقت برنامه جدید را در صفحه برنامه کلاس ها ملاحظه نمایید (تاریخ درج خبر: 12/7/94)
حضور کلیه دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی در کلاسهای دروس مقدمات روش تحقیق و روش تحقیق در علوم تربیتی با خانم عباسیان فرد در تاریخ 18/7/94 الزامی می باشد (تاریخ درج خبر: 12/7/94)
درس تاریخ جهانگشا (نثر فارسی 2) رشته ادبیات فارسی ارشد از روز پنجشنبه به روز چهارشنبه منتقل گردید. لطفا برنامه جدید را ملاحظه فرمایید (تاریخ درج خبر: 12/7/94)
کلاس فیزیک 1 رشته های کامپیوتر و ریاضیات از عصر روز دوشنبه به عصر روز چهارشنبه منتقل گردید (تاریخ درج خبر: 12/7/94)
کلاس شیمی صنعتی1 رشته شیمی و شیمی عمومی رشته کشاورزی با آقای خلیلی دیزج در روز دوشنبه 13/7/94 تشکیل نمی گردد (تاریخ درج خبر: 12/7/94)
اطلاعیه فوری: کلاس شیمی محیط زیست خانم دکتر میانداری در روز یکشنبه مورخ 12/7/94 تشکیل نمی گردد (تاریخ درج خبر: 12/7/94)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 11/7/94 تا روز پنجشنبه 16/7/94 (تاریخ درج خبر: 9/7/94 _ آخرین به روز رسانی: 14/7/94 ساعت 8:45 صبح)
کلاس زبان خارجه عمومی (گروههای 121225602 و 121225603) با آقای مهدی پور در روز پنجشنبه 9/7/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 8/7/94)
کلاسهای روش تحقیق پیشرفته و سمینار آقای دکتر دارائی و آقای دکتر برخوردار عصر روز چهارشنبه 8/7/94 لغو و تاریخ جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد (تاریخ درج خبر: 7/7/94 ساعت 21:00)
اطلاعیه فوری: کلاس حسابداری صنعتی 3 رشته حسابداری با خانم قاسمی در روز سه شنبه عصر مورخ 7/7/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 7/7/94 ساعت 10صبح)
اطلاعیه فوری: کلاس نحوه تنظیم و کنترل بودجه رشته مدیریت بازرگانی با خانم بهفر در روز دوشنبه عصر مورخ 6/7/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 6/7/94 ساعت 9:15 صبح)
کلاس ورزش 1 (کلیه گروهها) با خانم قبادی در روز پنجشنبه 9/7/94 تشکیل نمی شود. تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 5/7/94)
اطلاعیه فوری: کلاسهای اندیشه اسلامی 1 و 2 و تفسیر موضوعی قرآن و نهج البلاغه با خانم رحیمی در روز یکشنبه 5/7/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 5/7/94 ساعت 9:30 صبح)
تغییر زمان برگزاری کلاسهای مقاومت مصالح 1، مقاومت مصالح و استاتیک رشته های مهندسی صنایع و مدیریت پروژه با آقای لک (تاریخ درج خبر: 4/7/94)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 4/7/94 تا روز پنجشنبه 9/7/94 (تاریخ درج خبر: 1/7/94 _ آخرین به روز رسانی: 8/7/94 ساعت 14:30)
اطلاعیه فوری: کلاسهای واژه شناسی و خواندن متون مطبوعاتی رشته مترجمی با آقای دکتر راعی شریف در روز چهارشنبه عصر مورخ 1/7/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 1/7/94 ساعت 10:40)
کلاس برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی های 1 رشته مهندسی صنایع با آقای اصفهانی در روز دوشنبه 30/6/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 29/6/94)
لغو کلاسهای توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته های حسابداری و علوم اقتصادی و مدیریت مالی رشته مدیریت صنعتی با آقای دکتر مانی در روز دوشنبه 30/6/94 (تاریخ درج خبر: 29/6/94)
لغو کلاسهای برنامه ریزی آموزش فنی - حرفه ای و فناوری آموزشی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی با آقای دکتر فتح اللهی در روز دوشنبه 30/6/94 (تاریخ درج خبر: 28/6/94)
اطلاعیه مهم درخصوص انتخاب واحد دروسی که کلاس آنها در نیمسال اول 95-1394 به صورت « الکترونیکی » برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 26/6/94)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 28/6/94 تا روز پنجشنبه 2/7/94 (تاریخ درج خبر: 26/6/94 _ آخرین به روز رسانی: 1/7/94 ساعت 10:40)
توجه: با توجه به تغییرات کلی برنامه کلاسها، دانشجویان گرامی مجددا برنامه کلاسی رشته خود را در صفحه برنامه کلاسی به تفکیک رشته ملاحظه بفرمایند (تاریخ درج خبر: 25/6/94)
اطلاعیه مهم: برگزاری کلاس های برخی از دروس مقطع کارشناسی به صورت الکترونیکی (مجازی) در نیمسال اول 95-1394 (تاریخ درج خبر: 15/6/94)
______________
______________
اطلاعیه مهم: براساس دستورالعمل جدید، اخذ دروس پروژه وکارورزی برای کسانی که ترم آخر نبوده و یا کمتر از 100واحد گذرانده باشند، در ترم تابستان امکانپذیر نمی باشد. لذا دروس مذکور از ترم تابستان94 این دانشجویان حذف و شهریه آن ذخیره می گردد(تاریخ درج خبر:7/6/94)
اعلام برنامه کلاسهای عملی دروس تربیت بدنی و ورزش 1 آقایان و خانم ها در ترم تابستان 94 (تاریخ درج خبر: 25/5/94)
اعلام آدرس ایمیل اساتیدی که در ترم تابستان 94 دروس کارورزی و پروژه ارائه کرده اند (تاریخ درج خبر: 23/4/94)
اطلاعیه های مهم امور برنامه ریزی دانشگاه درخصوص انتخاب واحد و کلاسهای ترم تابستان 94 (تاریخ درج خبر: 20/4/94)
کلاس بررسی پروژه رشته علوم تربیتی با استاد لطفی کاظمی در روز شنبه 13/4/94 ساعت 10:30-8:30 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 10/4/94)
تمدید مهلت ثبت نمرات میان ترم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 94-1393 دانشگاه پیام نور (تاریخ درج خبر: 20/3/94)
اطلاعیه درخصوص موجود نبودن منبع درس اصول برنامه ریزی ترویجی رشته مهندسی کشاورزی ( ترویج و آموزش کشاورزی ) _ (تاریخ درج خبر: 18/3/94)
اطلاعیه مهم درخصوص نحوه کسب نمره عملی درس تحقیق در عملیات رشته مدیریت بازرگانی در نیمسال دوم 94-1393 (تاریخ درج خبر: 12/3/94)
کلاس جبرانی شیمی دستگاهی رشته شیمی با آقای منافی در روز پنج شنبه 7/3/94 تشکیل می شود (تاریخ درج خبر: 5/3/94)
اعلام زمان بازدید علمی درس فن راهنمایی تور رشته مدیریت جهانگردی با خانم توحیدلو (تاریخ درج خبر: 3/3/94)
کلاسهای فتوژئولوژی (صبح) و زمین شناسی ساختاری (عصر) با آقای تاجیک در روز سه شنبه 5/3/94 تشکیل می شود (تاریخ درج خبر: 3/3/94)
کلاس ریاضی عمومی 2 رشته های مهندسی صنایع و مدیریت پروژه با خانم ولیزاده در روز دوشنبه صبح مورخ 4/3/94 تشکیل می شود (تاریخ درج خبر: 3/3/94)
آزمون میان ترم دروس آنالیز عددی 2 و جبر خطی با خانم حاجی آخوندی دوشنبه صبح مورخ 4/3/94 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 31/2/94)
کلاس جبرانی شیمی صنعتی2 رشته شیمی با آقای خلیلی در روز دوشنبه 4/3/94 صبح و بعدازظهر برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 30/2/94)
اطلاعیه مهم درخصوص لغو امتحان میان ترم مهندسی نرم افزار 1 با خانم نظری و نحوه کسب نمره میان ترم این درس (تاریخ درج خبر: 29/2/94)
کلاسهای اصول حسابداری 3، کاربرد کامپیوتر، مباحث جاری در حسابداری گروه حسابداری و مدیریت با خانم اسحاقی در روزهای پنجشنبه 31/2/94 و جمعه 1/3/94 تشکیل نمی شود. امتحان میان ترم این دروس در روز جمعه 1/3/94 ساعت 12 برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 29/2/94)
کلاس اصول و مشاوره خانواده رشته روانشناسی با خانم قاسمی در روز جمعه 1/3/94 ساعت 8 تا 12 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 29/2/94)
کلاس درس نقشه کشی صنعتی و نقشه کشی عمومی رشته های مهندسی صنایع و مدیریت پروژه با خانم دکتر طلایی از ساعت 8 تا 17 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 29/2/94)
تغییر منبع دروس فتوگرامتری 2 و بارگذاری مهندسی مدیریت پروژه و مهندسی عمران (تاریخ درج خبر: 24/2/94)
تغییر در برنامه کلاسهای دکتر یداللهی در روز سه شنبه 29/2/94 (تاریخ درج خبر: 28/2/94)
 اعلام تاریخ کلاس جبرانی دروس تاریخ اندیشه سیاسی در غرب تا قرن بیستم 2  و جنبش های اسلامی آقای محمدیان  (تاریخ درج خبر: 28/2/94)
لغو کلاس تئوریهای مدیریت1 آقای دکتر غلامرضایی در روز چهارشنبه  30/2/94 و اعلام تاریخ کلاس جبرانی (تاریخ درج خبر: 27/2/94)
اعلام تاریخ برگزاری کلاس جبرانی درس مدیریت مالی رشته مهندسی مدیریت پروژه با خانم مهدیانی (تاریخ درج خبر: 27/2/94)
کلاس درس نظم 1(شاهنامه)کارشناسی ارشد 28/2/94 با دکتر ماحوزی صبح وبعد از ظهر تشکیل می شود (تاریخ درج خبر:24/2/94)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 26/2/94 تا روز جمعه 1/3/94 (تاریخ درج خبر: 23/2/94 _ آخرین به روز رسانی: 30/2/94)
کلاس جبرانی و جلسه آخر تئوری های مدیریت1 (ساعت 12-8) و تفکر استراتژیک (ساعت 12-10) و تصمیم گیری کمی برای مدیران (ساعت 17-13) با آقای دکتر غلامرضایی در روز جمعه 1/3/94 تشکیل می شود (تاریخ درج خبر: 23/2/94- تاریخ بروز رسانی 27/2/94)
کلاس روش تحقیق در مدیریت رشته MBA با آقای دکتر یداللهی، عصر روز سه شنبه 22/2/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 22/2/94 ساعت 9 صبح)
آخرین جلسه کلاس نانوشیمی با خانم اکبرپور در روز دوشنبه 28/2/94 ساعت 12-8 تشکیل می شود (تاریخ درج خبر: 21/2/94)
کلاسهای جامعه شناسی شهری و کاربرد جمعیت شناسی رشته علوم اجتماعی با خانم کرمزاده در روز چهارشنبه 23/2/94 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در روز یکشنبه 27/2/94 برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 21/2/94)
کلاس شیمی صنعتی 2 رشته شیمی با آقای خلیلی در روز دوشنبه 21/2/94 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در روز دوشنبه 28/2/94 ساعت 12-8 برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 20/2/94)
کلاس جبرانی سیستماتیک گیاهی 1 (ساعت 12-8) و سیستماتیک گیاهی 2 (ساعت 17-13) رشته زیست شناسی با خانم  لاسمی در روز دوشنبه 28/2/94 تشکیل می شود (تاریخ درج خبر: 20/2/94)
کلاس جبرانی ذخیره و بازیابی اطلاعات رشته کامپیوتر با خانم نظری در روز سه شنبه 22/2/94 ساعت 11-8:30 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 20/2/94)
کلاسهای استراتژی نظامی، استراتژیک سازمانی و نظام سیاسی دولت در اسلام رشته علوم سیاسی با خانم سلیمی در روز جمعه 25/2/94 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در روز چهارشنبه 30/2/94 و در همان ساعتهای قبلی برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 19/2/94)
اولین جلسه کلاسهای فتوژئولوژی (ساعت 10-8) و زمین شناسی ساختاری (ساعت 12-10) رشته زمین شناسی در روز پنجشنبه 31/2/94 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 19/2/94)
کلاس سنگهای رسوبی رشته ارشد زمین شناسی با خانم چگینی در روز پنجشنبه 24/2/94 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در روز پنجشنبه 31/2/94 ساعت 12-9 برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 19/2/94)
کلاس مهندسی نرم افزار 1 با خانم نظری در روز چهارشنبه 23/2/94 ساعت 17-13 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 19/2/94)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 19/2/94 تا روز جمعه 25/2/94 (تاریخ درج خبر: 17/2/94 _ آخرین به روز رسانی: 22/2/94)
کلاس ارتش و سیاست رشته علوم سیاسی با خانم چلداوی در صبح جمعه 25/2/94 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی و امتحان میان ترم در روز جمعه 1/3/94 ساعت 10-8 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 19/2/94)
کلاس اصول حسابداری1 با آقای کریم خانی در روز جمعه 25/2/94 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 19/2/94)
کلاس جبرانی حسابرسی با آقای طاهری در روز جمعه 25/2/94 ساعت12-8 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 19/2/94)
جلسه اول کلاس نقشه کشی رشته مهندسی صنایع و مدیریت پروژه، عصر چهارشنبه 23/2/94 برگزار می گردد. برنامه مابقی جلسات در جلسه اول کلاس اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 17/2/94)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.