برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 9/12/93 تا روز جمعه 15/12/93 (تاریخ درج خبر: 8/12/93 _ آخرین به روز رسانی: 8/12/93)
اطلاعیه مهم: لغو برخی از کلاسهای رشته های مختلف در هفته آینده و اعلام تاریخ کلاس جبرانی آنها (تاریخ درج خبر: 8/12/93)
کلاسهای نظم فارسی 1 و زبان تخصصی رشته ارشد ادبیات فارسی با آقای دکتر درودگریان در روز پنجشنبه 7/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
کلاس نثر فارسی 3 (مصباح الهدایه) رشته ارشد ادبیات فارسی با دکتر یزدانی در روز جمعه 8/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
اطلاعیه مهم درخصوص اصلاح نام منبع درس زبان تخصصی رشته مدیریت MBA (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
کلاسهای حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی 2 رشته علوم سیاسی با آقای جلالیان در روز جمعه 8/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
اطلاعیه: دانشجویان رشته شیمی که با آقای دکتر صابری درس کارآموزی و سمینار دارند، ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 14/12/93 در دانشگاه حضور یابند (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
اعلام تاریخ امتحان پایان ترم درس تاریخ علم شیمی با کد 1114061 رشته شیمی محض (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
کلاس زبان تخصصی رشته شیمی با آقای رحمانی در روز پنجشنبه عصر مورخ 7/12/93 تشکیل نمی شود. تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
کلاس مقدمات روش تحقیق با آقای دهقانی فرد در روز پنجشنبه 7/12/93 تشکیل نمی شود. تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
اطلاعیه فوری: کلاس روش تحقیق با آقای دکتر فتح اللهی در روز دوشنبه عصر مورخ 4/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 4/12/93 ساعت 10:15 صبح)
اطلاعیه: برخی از دروس خودخوان رشته های گروه مدیریت عادی شده و برای آنها برنامه کلاسی اعلام شده است. دانشجویان گرامی برنامه رشته خود را مجددا ملاحظه فرمایید (تاریخ درج خبر: 4/12/93)
کلاسهای ماهی شناسی سیستماتیک و ماهی شناسی عمومی رشته شیلات با خانم معمار در روز پنجشنبه 7/12/93 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در روز پنجشنبه 14/12/93 برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 4/12/93)
کلاس کنترل پروژه رشته مدیریت صنعتی با خانم شریفی در روز جمعه 8/12/93 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در روز جمعه 25/2/94 برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 4/12/93)
اطلاعیه: کلاس های خانم دکتر ایرانی از برنامه درسی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره حذف گردید. استاد جدید متعاقبا اعلام می گردد (تاریخ درج خبر: 4/12/93)
اعلام تاریخ بازدید علمی درس عملیات کشاورزی رشته های گروه کشاورزی با استاد طبیبیان (تاریخ درج خبر: 3/12/93)
لغو کلاسهای اصول و روش تحقیق 2 و آزمون سازی رشته مترجمی با خانم ناظری در روز سه شنبه 5/12/93 و اعلام تاریخ کلاس جبرانی (تاریخ درج خبر: 3/12/93)
کلاسهای ریاضی عمومی 2 رشته های نرم افزار، IT و علوم کامپیوتر با خانم خاتمی در روز دوشنبه 4/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 2/12/93)
برنامه هفتگی کلاسها از روز شنبه 2/12/93 تا روز جمعه 8/12/93 (تاریخ درج: 30/11/93 _ آخرین به روز رسانی: 6/12/93)
کلاسهای اصول حسابداری3 رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت دولتی با خانم موتمنی در روز شنبه 2/12/93 لغو و کلاس جبرانی در آخرین هفته برنامه کلاسی تشکیل می گردد (تاریخ درج خبر: 1/12/93)
برنامه کلاسهای استاد فراهانی در رشته مدیریت پروژه از شنبه به روز یکشنبه منتقل گردید. برای مشاهده برنامه جدید به صفحه برنامه کلاسها به تفکیک رشته مراجعه نمایید (تاریخ درج خبر: 1/12/93)
کلاس روانشناسی عمومی خانم دکتر ایرانی در روز جمعه 1/12/93 لغو و کلاس جبرانی روز جمعه 15/12/93 ساعت 10-12 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 30/11/93)
کلاسهای زبان تخصصی١ و زبان تخصصی٢ با خانم مرادی نسب در روز جمعه 1/12/93 برگزار نمی گردد. (تاریخ درج خبر: 30/11/93)
قابل توجه دانشجویانی که در این ترم با آقای دکتر دارائی دروس پروژه و کارورزی را انتخاب کرده اند (تاریخ درج خبر: 28/11/93_به روز رسانی شده در تاریخ 29/11/93)
کلاس اصول حسابداری 3 رشته های مدیریت و حسابداری با استاد جعفری در روز جمعه 1/12/93 تشکیل نمی شود. برنامه جدید متعاقبا اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 28/11/93)
کلاس مهندسی نرم افزار 2 رشته نرم افزار با خانم دهقانی در روز پنجشنبه عصر مورخ 30/11/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 28/11/93)
کلاسهای اصول حسابداری 2 رشته های مدیریت و حسابداری با خانم میرعبدالهی در روز پنجشنبه 30/11/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 26/11/93)
کلاسهای جانور شناسی عمومی رشته کشاورزی و آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2 رشته زیست شناسی با خانم فاتحی در روز دوشنبه 27/11/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 26/11/93)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 25/11/93 تا روز جمعه 1/12/93 (تاریخ درج خبر: 24/11/93 _ آخرین به روز رسانی: 28/11/93)
کلاسهای پایگاه داده ها و آزمایشگاه پایگاه داده ها رشته IT با خانم مبادی فر در روز جمعه 24/11/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 21/11/93)
کلاس مدیریت مالی و حسابداری رشته MBA با آقای دکتر مانی در روز پنجشنبه 23/11/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 21/11/93)
اصلاحیه منبع درس ادبیات معاصر ( کد 1225119 ) رشته زبان و ادبیات انگلیسی مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 94-1393 (تاریخ درج خبر: 21/11/93)
کلاسهای ساختمان داده ها و برنامه سازی پیشرفته رشته های کامپیوتر و IT با خانم زارع حسینی در روز سه شنبه 21/11/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 21/11/93 ساعت 8 صبح)
لغو کلاس ریاضیات پایه 1 رشته مدیریت جهانگردی با خانم نجمدی در روز جمعه 24/11/93 و اعلام تاریخ کلاس جبرانی (تاریخ درج خبر: 20/11/93)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 18/11/93 تا روز جمعه 24/11/93 (تاریخ درج خبر: 15/11/93 _ آخرین به روز رسانی: 23/11/93)
کلاس تربیت بدنی خانمها گروههای 121542701، 121542702، 121542705، 121542706، 121543101، 121543102، 121543105 و 121543106 در روز پنجشنبه 16/11/93 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در روز چهارشنبه 29/11/93 طبق ساعتهای قبلی برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 15/11/93)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 11/11/93 تا روز جمعه 17/11/93 (تاریخ درج خبر: 9/11/93 _ آخرین به روز رسانی: 9/11/93)
لغو کلاس تربیت بدنی خانم ها گروههای 121543201، 121543202، 121543205 و 121543206 با خانم هاشمی در روز شنبه 11/11/93 و اعلام تاریخ کلاس جبرانی (تاریخ درج خبر: 9/11/93)
اطلاعیه مهم واحد برنامه ریزی دانشگاه درخصوص عدم ثبت دروس دانشجویان در «لیست انتظار» (تاریخ درج خبر: 5/11/93)
سامانه ارتباط مستقیم دانشجویان با مرکز آزمایشگاههای ملی و قطبی برای دریافت انتقادات و پیشنهادات دانشجویان راه اندازی شد (تاریخ درج خبر: 22/10/93)
*******************
*******************
اعلام تاریخ کلاس فوق العاده دروس آمار و احتمال و تحقیق در عملیات 1 رشته مهندسی صنایع با آقای اصفهانی (تاریخ درج خبر: 26/9/93)
کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل رشته های مهندسی صنایع و پروژه با خانم نوروزی در روز جمعه 28/9/93 ساعت 16:45-13 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 26/9/93)
اعلام تاریخ کلاس جبرانی دروس ساختمان داده ها، مدارهای منطقی و هوش مصنوعی رشته کامپیوتر با خانم زارع حسینی (تاریخ درج خبر: 25/9/93)
اعلام تاریخ کلاس جبرانی دروس مالیه عمومی و مقدمه علم حقوق رشته حقوق با خانم اسدفامیان ( تاریخ درج خبر: 24/9/93)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 22/9/93 لغایت روز جمعه 28/9/93 (تاریخ درج خبر: 19/9/93_آخرین به روز رسانی: 26/9/93)
لغو کلاسهای زبان تخصصی 2 رشته الهیات و زبان انگلیسی1 رشته مدیریت جهانگردی با خانم مرادی نسب در روز جمعه 21/9/93 و اعلام تاریخ کلاس جبرانی (تاریخ درج خبر: 20/9/93)
اعلام تاریخ کلاس جبرانی دروس مبانی کامپیوتر، هوش مصنوعی و ساختمان داده های رشته کامپیوتر با خانم زارع حسینی (تاریخ درج خبر: 20/9/93)
اعلام تاریخ کلاس جبرانی دروس مبانی ژئوموفولوژی، جغرافیای جمعیت ایران و روش تحقیق رشته جغرافیا با خانم دکتر آذرباد (تاریخ درج خبر: 17/9/93)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 15/9/93 لغایت روز جمعه 21/9/93 (تاریخ درج خبر: 13/9/93 _ آخرین به روز رسانی: 20/9/93)
کلاسهای مبانی فناوری اطلاعات 1 و مهندسی نرم افزار 2 رشته IT با استاد طباطبایی در روز یکشنبه 16/9/93 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 13/9/93)
کلاس جبرانی مدارهای الکتریکی رشته کامپیوتر با خانم کمیاب در روز یکشنبه 16/9/93 ساعت 12-8:15 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 13/9/93)
کلاسهای فرآیندهای تولید و روشهای تولید رشته صنایع با خانم ملایی در روز جمعه 14/9/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 13/9/93)
کلاسهای ریاضی عمومی 1 و معادلات دیفرانسیل با خانم نوروزی در روز جمعه 14/9/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 13/9/93)
کلاسهای دکتر معمار رشته شیلات در روز پنجشنبه 13/9/93 تشکیل نمی شود. کلاسهای جبرانی این دروس در روز پنجشنبه 20/9/93 برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 11/9/93)
کلاس حقوق اساسی رشته مدیریت صنعتی با خانم اسدفامیان در روز چهارشنبه صبح مورخ 12/9/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 11/9/93)
کلاس ریاضی عمومی 1 با خانم امیرفتحی به جای روز پنجشنبه 13/9/93 در روز جمعه صبح مورخ 14/9/93 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 11/9/93)
اعلام تاریخ کلاس جبرانی برخی از دروس رشته های مختلف که اخیرا لغو شده اند (لیست شماره 2)_(تاریخ درج خبر: 11/9/93 _ آخرین به روز رسانی: 11/9/93)
کلاس زبان تخصصی راهنمایی و مشاوره با خانم احمدی در روز جمعه 14/9/93 ساعت 11-8 برگزار می گردد و حضور دانشجویان در این جلسه الزامی است (تاریخ درج خبر: 10/9/93)
تغییر تاریخ برگزاری کلاسهای دکتر دارائی و دکتر برخوردار در رشته MBA از روز چهارشنبه 19/9/93 به دوشنبه 17/9/93 (تاریخ درج خبر: 10/9/93)
اعلام تاریخ کلاس جبرانی برخی از دروس رشته های مختلف که اخیرا لغو شده اند (لیست شماره 1)_(تاریخ درج خبر: 9/9/93 _ آخرین به روز رسانی: 11/9/93)
کلاس زبان خارجی عمومی گروه 121225604 با خانم ناظری در روز سه شنبه 11/9/93 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در روز سه شنبه عصر مورخ 18/9/93 برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 9/9/93)
کلاس فوق العاده دروس صنایع غذایی 1 و 2 رشته صنایع غذایی با آقای طهماسبی در روز پنجشنبه 20/9/93 ساعت 17-13 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 8/9/93)
اطلاعیه مهم و فوری: به دلیل نقص سیستم گرمایشی ساختمان آموزشی و سرمای هوا، کلیه کلاسها ( و آزمونهای میان ترم ) دانشگاه در روزهای یکشنبه 9/9/93 و دوشنبه 10/9/93 لغو می گردد (تاریخ درج خبر:8/9/93)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 8/9/93 لغایت روز جمعه 14/9/93 (تاریخ درج خبر: 5/9/93 _ آخرین به روز رسانی: 13/9/93)
لغو کلاسهای خواندن و درک مفاهیم 1 و دستور نگارش 1 با آقای مهدی پور در روز یکشنبه 9/9/93 و اعلام کلاس جبرانی آن (تاریخ درج خبر: 6/9/93)
لغو کلاسهای علوم بلاغی 1 و عروض و قافیه با خانم حاجی علی رضایی در روز شنبه 8/9/93 و اعلام کلاس جبرانی آن (تاریخ درج خبر 6/9/93)
کلاس جبرانی درس مبانی الکترونیک دیجیتال رشته فناوری اطلاعات با خانم کمیاب در روز چهارشنبه 5/9/93 ساعت 12-8 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 3/9/93)
کلاس جبرانی آشنایی با قانون اساسی گروه 122317501 با خانم موسوی در روز یکشنبه 23/9/93 ساعت 12-8 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 3/9/93)
اعلام تاریخ کلاس جبرانی برخی دروس رشته های جغرافیا، مهندسی صنایع و مدیریت پروژه با آقای بوربوری (تاریخ درج خبر: 3/9/93)
کلاس مبانی و اصول سازمان و مدیریت رشته های روزنامه نگاری، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی و اقتصاد با استاد اسلامی در روز دوشنبه 24/9/93 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در روز چهارشنبه 26/9/93 برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 3/9/93)
اعلام تاریخ کلاس جبرانی درس زبان خارجی عمومی گروههای 121225603 و 121225606 با آقای هاشمی (تاریخ درج خبر: 3/9/93)
کلاس تفکر و دید استراتژیک رشته MBA با آقای دکتر غلامرضایی در روز چهارشنبه 5/9/93 تشکیل نمی شود. تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 3/9/93)
کلاس جبرانی درس فارسی عمومی گروههای 121321003 و 121320903 با آقای رهنما که در روز شنبه 24/8/93 لغو شده بود در روز سه شنبه 11/9/93 و سه شنبه 18/9/93 ساعت 17-14 برگزار می شود (تاریخ درج خبر: 3/9/93)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.