کلاس ورزش 1 گروههای 121542811 و 121542812 با آقای دادفر در روز سه شنبه 26/12/93 تشکیل نمی شود. تاریخ جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 25/12/93)
کلاسهای بازی درمانی و فیزیولوژی اعصاب و غدد در روز یکشنبه 24/12/93 و کلاسهای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و روانشناسی تجربی در روز دوشنبه 25/12/93 با خانم احمدی تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 23/12/93)
لغو کلاسهای شیمی معدنی2 و آزمایشگاه شیمی معدنی2 با خانم قاسمی در روز شنبه 23/12/93 (تاریخ درج خبر: 22/12/93)
برنامه هفتگی کلاس ها در هفته پایانی اسفندماه 1393 (تاریخ درج خبر: 21/12/93 _ آخرین به روز رسانی: 25/12/93)
تغییر ساعت برگزاری کلاس عصر درس مقدمات روشهای تحقیق آقای دهقانی فرد به صبح پنجشنبه 21/12/93(تاریخ درج خبر: 20/12/93)
لغو کلاسهای حسابرسی2 رشته حسابداری و حسابداری دولتی رشته مدیریت دولتی با خانم قاسمی در روز چهارشنبه 20/12/93 (تاریخ درج خبر: 20/12/93)
کلاسهای آزمایشگاه شیمی معدنی 1 رشته شیمی و هیدروشیمی رشته کشاورزی با خانم دکتر طلایی در روز چهارشنبه 20/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 19/12/93)
اطلاعیه مهم و فوری: به دلیل بارش سنگین برف و شرایط نامساعد جاده ای، حضور در کلاسهای دانشگاه در روز سه شنبه 19/12/93 الزامی نیست .
کلاسهای حسابداری صنعتی رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت با خانم قاسمی در روز سه شنبه 19/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 19/12/93 ساعت 9 صبح)
کلاسهای رویه قضایی، جرم شناسی و حقوق مدنی 6 رشته حقوق با خانم اسدفامیان در روز پنجشنبه 21/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 17/12/93)
کلاسهای جبرانی درس زیست شناسی جانوری رشته کشاورزی با خانم فاتحی در روزهای دوشنبه 25/12/93 و جمعه 18/2/94 ساعت 8-12 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 17/12/93)
برنامه کلاس آزمایشگاه قارچ و ویروس با خانم سیر در سال 94 به عصر روزهای دوشنبه منتقل گردید (تاریخ درج خبر: 17/12/93)
لغو کلاس مدیریت اسلامی آقای دکتر برخوردار در روز یکشنبه 17/12/93 (تاریخ درج خبر:16/12/93)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 16/12/93 تا روز جمعه 22/12/93 (تاریخ درج خبر: 15/12/93 _ آخرین به روز رسانی: 20/12/93)
لغو کلاسهای پایگاه داده ها و آزمایشگاه پایگاه داده ها با خانم مبادی فر در روز جمعه 15/12/93 (تاریخ درج خبر:14/12/93)
لغو کلاس شیمی تجزیه 2 آقای رحمانی در روز پنجشنبه 14/12/93 (تاریخ درج خبر:14/12/93)
لغو کلاس مهندسی نرم افزار 2 خانم دهقانی در روز پنجشنبه 14/12/93 (تاریخ درج خبر:14/12/93)
تغییر ساعت کلاس حسابرسی آقای طاهری در روز جمعه 15/12/93 به ساعت 13 الی 17 (تاریخ درج خبر:14/12/93)
کلاس صنایع تخمیری رشته صنایع غذایی با آقای دکتر لطیفی در روز جمعه صبح مورخ 15/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 13/12/93)
اعلام تاریخ بازدید علمی درس عملیات کشاورزی رشته های گروه کشاورزی با خانم طبیبیان ( ویژه خانم ها ) _ (تاریخ درج خبر: 13/12/93)
کلاسهای حسابداری پیشرفته 2 و حسابداری و حسابرسی دولتی رشته حسابداری با آقای انصاری در روز پنجشنبه 14/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 13/12/93)
لغو کلاسهای باغبانی عمومی و آزمایشگاه باغبانی عمومی رشته کشاورزی با آقای صدرایی در روز پنجشنبه 14/12/93 و اعلام تاریخ کلاس جبرانی (تاریخ درج خبر: 12/12/93)
کلاس روش تحقیق پیشرفته رشته ادبیات فارسی با آقای دکتر درودگریان در روز پنجشنبه 14/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 12/12/93)
کلاس اصول و فنون مشاوره خانواده رشته روانشناسی و مشاوره با خانم قاسمی در روز جمعه 15/12/93 ساعت 12-8 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 11/12/93)
کلاس روانشناسی عمومی رشته حسابداری، روانشناسی عمومی 2 رشته روانشناسی و علوم تربیتی، و کلاس نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 رشته روانشناسی جمعه 15/12/93 برگزار  می گردد (تاریخ درج خبر: 11/12/93)
کلاسهای الکترومغناطیس 1 و آزمایشگاه فیزیک جدید1 رشته فیزیک با خانم موحدی در روز چهارشنبه 13/12/93 لغو و کلاس جبرانی در اردیبهشت 94 تشکیل می گردد (تاریخ درج خبر: 11/12/93)
کلاس مبانی روش تحقیق رشته های اقتصاد، حسابداری و گروه مدیریت با آقای ملکی مقدم و خانم رضوانی در روز پنجشنبه 14/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 11/12/93)
کلاس های نظم فارسی 3 و تحقیق در معانی و بیان رشته ادبیات فارسی با آقای دکتر ماحوزی در روز چهارشنبه 13/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 11/12/93)
کلاسهای پروژه،کارورزی و مهندسی نرم افزار 1 رشته های کامپیوتر و IT با خانم نظری در روز چهارشنبه 13/12/93 لغو و کلاس جبرانی روز یکشنبه 24/12/93 در همان ساعتهای قبلی تشکیل می گردد (تاریخ درج خبر: 11/12/93)
کلاسهای جامعه شناسی انحرافات اجتماعی و نظریه های جامعه شناسی 2 رشته علوم اجتماعی با خانم پورقاضی در روز سه شنبه 12/12/93 تشکیل نمی گردد (تاریخ درج خبر: 11/12/93)
کلاس درس عربی 1 رشته ادبیات فارسی با آقای دکتر حسینی در روز پنجشنبه 14/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 11/12/93)
کلاس ریاضی عمومی 2 رشته شیمی با آقای مولایی در روز سه شنبه 12/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 11/12/93)
کلاسهای استاد محمدیان در رشته علوم سیاسی از روز پنج شنبه به روز چهارشنبه منتقل گردید. لطفا برنامه جدید را مشاهده فرمایید (تاریخ درج خبر: 10/12/93)
اعلام تاریخ بازدید علمی درس هوا و اقلیم شناسی رشته کشاورزی با خانم صفری پور (تاریخ درج خبر: 10/12/93)
اطلاعیه فوری: کلاس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس رشته کشاورزی با خانم ایل بیگی در روز یکشنبه عصر مورخ 10/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 10/12/93 ساعت 9 صبح)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 9/12/93 تا روز جمعه 15/12/93 (تاریخ درج خبر: 8/12/93 _ آخرین به روز رسانی: 14/12/93)
اطلاعیه مهم: لغو برخی از کلاسهای رشته های مختلف در هفته آینده و اعلام تاریخ کلاس جبرانی آنها (تاریخ درج خبر: 8/12/93)
کلاسهای نظم فارسی 1 و زبان تخصصی رشته ارشد ادبیات فارسی با آقای دکتر درودگریان در روز پنجشنبه 7/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
کلاس نثر فارسی 3 (مصباح الهدایه) رشته ارشد ادبیات فارسی با دکتر یزدانی در روز جمعه 8/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
اطلاعیه مهم درخصوص اصلاح نام منبع درس زبان تخصصی رشته مدیریت MBA (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
کلاسهای حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی 2 رشته علوم سیاسی با آقای جلالیان در روز جمعه 8/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
اطلاعیه: دانشجویان رشته شیمی که با آقای دکتر صابری درس کارآموزی و سمینار دارند، ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 14/12/93 در دانشگاه حضور یابند (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
اعلام تاریخ امتحان پایان ترم درس تاریخ علم شیمی با کد 1114061 رشته شیمی محض (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
کلاس زبان تخصصی رشته شیمی با آقای رحمانی در روز پنجشنبه عصر مورخ 7/12/93 تشکیل نمی شود. تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
کلاس مقدمات روش تحقیق با آقای دهقانی فرد در روز پنجشنبه 7/12/93 تشکیل نمی شود. تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 6/12/93)
اطلاعیه فوری: کلاس روش تحقیق با آقای دکتر فتح اللهی در روز دوشنبه عصر مورخ 4/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 4/12/93 ساعت 10:15 صبح)
اطلاعیه: برخی از دروس خودخوان رشته های گروه مدیریت عادی شده و برای آنها برنامه کلاسی اعلام شده است. دانشجویان گرامی برنامه رشته خود را مجددا ملاحظه فرمایید (تاریخ درج خبر: 4/12/93)
کلاسهای ماهی شناسی سیستماتیک و ماهی شناسی عمومی رشته شیلات با خانم معمار در روز پنجشنبه 7/12/93 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در روز پنجشنبه 14/12/93 برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 4/12/93)
کلاس کنترل پروژه رشته مدیریت صنعتی با خانم شریفی در روز جمعه 8/12/93 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در روز جمعه 25/2/94 برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 4/12/93)
اطلاعیه: کلاس های خانم دکتر ایرانی از برنامه درسی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره حذف گردید. استاد جدید متعاقبا اعلام می گردد (تاریخ درج خبر: 4/12/93)
اعلام تاریخ بازدید علمی درس عملیات کشاورزی رشته های گروه کشاورزی با استاد طبیبیان (تاریخ درج خبر: 3/12/93)
لغو کلاسهای اصول و روش تحقیق 2 و آزمون سازی رشته مترجمی با خانم ناظری در روز سه شنبه 5/12/93 و اعلام تاریخ کلاس جبرانی (تاریخ درج خبر: 3/12/93)
کلاسهای ریاضی عمومی 2 رشته های نرم افزار، IT و علوم کامپیوتر با خانم خاتمی در روز دوشنبه 4/12/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 2/12/93)
برنامه هفتگی کلاسها از روز شنبه 2/12/93 تا روز جمعه 8/12/93 (تاریخ درج: 30/11/93 _ آخرین به روز رسانی: 6/12/93)
کلاسهای اصول حسابداری3 رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت دولتی با خانم موتمنی در روز شنبه 2/12/93 لغو و کلاس جبرانی در آخرین هفته برنامه کلاسی تشکیل می گردد (تاریخ درج خبر: 1/12/93)
برنامه کلاسهای استاد فراهانی در رشته مدیریت پروژه از شنبه به روز یکشنبه منتقل گردید. برای مشاهده برنامه جدید به صفحه برنامه کلاسها به تفکیک رشته مراجعه نمایید (تاریخ درج خبر: 1/12/93)
کلاس روانشناسی عمومی خانم دکتر ایرانی در روز جمعه 1/12/93 لغو و کلاس جبرانی روز جمعه 15/12/93 ساعت 10-12 برگزار می گردد (تاریخ درج خبر: 30/11/93)
کلاسهای زبان تخصصی١ و زبان تخصصی٢ با خانم مرادی نسب در روز جمعه 1/12/93 برگزار نمی گردد. (تاریخ درج خبر: 30/11/93)
قابل توجه دانشجویانی که در این ترم با آقای دکتر دارائی دروس پروژه و کارورزی را انتخاب کرده اند (تاریخ درج خبر: 28/11/93_به روز رسانی شده در تاریخ 29/11/93)
کلاس اصول حسابداری 3 رشته های مدیریت و حسابداری با استاد جعفری در روز جمعه 1/12/93 تشکیل نمی شود. برنامه جدید متعاقبا اعلام خواهد شد (تاریخ درج خبر: 28/11/93)
کلاس مهندسی نرم افزار 2 رشته نرم افزار با خانم دهقانی در روز پنجشنبه عصر مورخ 30/11/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 28/11/93)
کلاسهای اصول حسابداری 2 رشته های مدیریت و حسابداری با خانم میرعبدالهی در روز پنجشنبه 30/11/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 26/11/93)
کلاسهای جانور شناسی عمومی رشته کشاورزی و آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2 رشته زیست شناسی با خانم فاتحی در روز دوشنبه 27/11/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 26/11/93)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 25/11/93 تا روز جمعه 1/12/93 (تاریخ درج خبر: 24/11/93 _ آخرین به روز رسانی: 28/11/93)
کلاسهای پایگاه داده ها و آزمایشگاه پایگاه داده ها رشته IT با خانم مبادی فر در روز جمعه 24/11/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 21/11/93)
کلاس مدیریت مالی و حسابداری رشته MBA با آقای دکتر مانی در روز پنجشنبه 23/11/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 21/11/93)
اصلاحیه منبع درس ادبیات معاصر ( کد 1225119 ) رشته زبان و ادبیات انگلیسی مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 94-1393 (تاریخ درج خبر: 21/11/93)
کلاسهای ساختمان داده ها و برنامه سازی پیشرفته رشته های کامپیوتر و IT با خانم زارع حسینی در روز سه شنبه 21/11/93 تشکیل نمی شود (تاریخ درج خبر: 21/11/93 ساعت 8 صبح)
لغو کلاس ریاضیات پایه 1 رشته مدیریت جهانگردی با خانم نجمدی در روز جمعه 24/11/93 و اعلام تاریخ کلاس جبرانی (تاریخ درج خبر: 20/11/93)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 18/11/93 تا روز جمعه 24/11/93 (تاریخ درج خبر: 15/11/93 _ آخرین به روز رسانی: 23/11/93)
کلاس تربیت بدنی خانمها گروههای 121542701، 121542702، 121542705، 121542706، 121543101، 121543102، 121543105 و 121543106 در روز پنجشنبه 16/11/93 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی در روز چهارشنبه 29/11/93 طبق ساعتهای قبلی برگزار خواهد شد (تاریخ درج خبر: 15/11/93)
برنامه هفتگی کلاس ها از روز شنبه 11/11/93 تا روز جمعه 17/11/93 (تاریخ درج خبر: 9/11/93 _ آخرین به روز رسانی: 9/11/93)
لغو کلاس تربیت بدنی خانم ها گروههای 121543201، 121543202، 121543205 و 121543206 با خانم هاشمی در روز شنبه 11/11/93 و اعلام تاریخ کلاس جبرانی (تاریخ درج خبر: 9/11/93)
اطلاعیه مهم واحد برنامه ریزی دانشگاه درخصوص عدم ثبت دروس دانشجویان در «لیست انتظار» (تاریخ درج خبر: 5/11/93)
سامانه ارتباط مستقیم دانشجویان با مرکز آزمایشگاههای ملی و قطبی برای دریافت انتقادات و پیشنهادات دانشجویان راه اندازی شد (تاریخ درج خبر: 22/10/93)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.