1392/4/9 یکشنبه
فراخوان شركت در پنجمين جشنواره كارآفريني و توسعه كسب و كار شريف (تاريخ درج خبر: 9/4/92)
مهلت ارائه طرحها به دفتر علمي، صنعتي و كارآفريني دانشگاه تا 26 تيرماه 92

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر